Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 24.61.00

Top novinky verzie 24.61.00

>

OSS – osobitná úprava dane

 

Registrovali ste sa v systéme OSS? Do programu sme pridali novú uzávierku pre OSS, na základe ktorej sa vygeneruje tlačová zostava ako podklad pre daňové priznanie alebo pre záznamovú povinnosť. Samozrejmosťou je aj export do XML.

 

>

Bločky do OMEGY načítate rýchlo pomocou QR kódu (od verzie 24.50)

Sťahovanie bločkov do Omegy môžete realizovať prostredníctvom aplikácie KROS Fakturácia.

Bločky v aplikácii naskenujete na základe QR kódu a následne ich stiahnete do Omegy do okruhov PD alebo ID. Zároveň si tak vytvárate virtuálny archív všetkých bločkov, ktoré máte zaevidované v Omege.

 

>

Import faktúr z aplikácie KROS Fakturácia (od verzie 24.50)

Používate na vystavenie faktúr novú aplikáciu a chýbal vám import do Omegy? Aj na toto sme mysleli. Aktualizujete si program a využite import účtovných dokladov z KROS Fakturácie priamo do evidencie účtovných dokladov bez chýb.

 

Ostatné novinky verzie 24.61.00

Importujete z Elis? Super. Už si môžete nastaviť číselný rad, do ktorého sa budú doklady importovať.

Aj naďalej môžete používať export do eDaní, vymenili sme linky na stiahnutie správnej verzie.

Upravili sme načítanie QR kódu tak, aby sa nenačítal dátum splatnosti z dokladu. Platba tak odíde z účtu hneď po načítaní QR kódu.

Zrýchlili sme importy bankových výpisov z XML.

Opravili sme chybu pri zobrazovaní úhrad v saldokonte po prechode do nového účtovného obdobia.

 

 

Archívne verzie programu

OMEGA 16.21.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.21.00 V programe bol aktualizovaný názov Volksbank Slovensko, a.s. na Sberbank Slovensko, a.s. V súvislosti s touto zmenou bol aktualizovaný aj príkaz na úhradu do tejto banky. Vo Všeobecných nastaveniach -...

OMEGA 16.20.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.20.00 V programe bol dopracovaný export DPPO na rok 2012 vo formáte XML pre aplikáciu eDANE. V Poznámkach k účtovnej závierke v časti G a) 1.2.4.6 pribudla možnosť pridávať, vkladať, kopírovať a vymazávať...

OMEGA 16.10.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.10.00 Do programu boli aktualizované výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát) pre neziskové organizácie. Nové výkazy sú platné už pre účtovnú závierku k 31.12.2012 a neskôr. Do programu bola dopracovaná nová...

OMEGA 16.02.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.02.00 Opravená chyba pri výbere partnerov a skladových kariet pomocou výberu z ponuky pri písaní do textového poľa. Program Omega v určitých prípadoch neprevzal správny údaj alebo nezobrazil všetky možnosti v...

OMEGA 16.00.00

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 16.00.00 V prípade, že vyvážate tovar do zahraničia, pripravili sme pre Vás novú tlačovú zostavu Potvrdenie o prijatí tovaru zahraničným odberateľom. Údaje do potvrdenia program vypĺňa z príslušnej odoslanej faktúry. Potvrdenie...

OMEGA 15.73.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.73.00 Pri prvom otvorení databázy vo verzii 15.72 pripojenej na MS SQL Server program zobrazil oznámenie o chybe. Bolo to počas aktualizovania číselníka automatického účtovania. Bol zrýchlený číselník partnerov,...

OMEGA 15.72.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.72.00 Vo formulári pridávania položiek do dokladov EUD bola pre polia Automatické účtovanie a Predkontácia dopracovaná možnosť vybrať aj prázdnu hodnotu. Ak nevyberiete automatické účtovanie, formulár sa...

OMEGA 15.71.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.71.00 V programe bol aktualizovaný výkaz Hlásenie pre Intrastat pre rok 2012. Zmena bola v čísle registrácie v záhlaví výkazu. Zároveň bola upravená kontrola na povinnosť vyplnenia údaju Fax v hláseniach...

OMEGA 15.60.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.60.00 Na základe Opatrenia MP SVR SR z 20. augusta 2012 boli do programu zapracované nové sumy tuzemského stravného. Nové sumy tuzemského stravného sú platné od 1.9.2012. Pri exporte dokladov pre EDI - Coop...

OMEGA 15.53.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.53.00 Bola opravená chyba pri importe došlých objednávok cez EDI komunikáciu. Položky boli naimportované v predajných cenách zadaných na skladových kartách v programe Omega, nie v cenách uvedených na objednávke....

KROS
O nás
Blog
Kontakty