Verzie programu OMEGA

OMEGA 22.51.00

Top novinky verzie 22.51.00

>

OMEGA v novom šate (od verzie 22.50)

V novej verzii sa Vám OMEGA predstaví v novom šate. Okrem moderného looku sa môžete tešiť aj na jednoduchšie a intuitívnejšie ovládanie. Čaká na Vás:

  • Logické usporiadanie funkcií a nová grafika programu.
  • V novom bočnom paneli si dokážete vyhľadať alebo opraviť doklad úhrady – pokladničný blok aj bankový výpis.
  • K účtovnému dokladu si viete pridať elektronický originál dokumentu – nazerať do nich môžete opakovane aj bez hľadania v ťažkých šanónoch.
  • Dokážete kopírovať údaje dokladu priamo z bočnej karty – variabilný symbol do prevodného príkazu použijete aj bez otvorenia dokladu.
>

ELIS (od verzie 22.50)

Zoznámime Vás aj s ELIS – novou pomocníčkou v OMEGE. Stačí, ak jej pošlete faktúry, ktoré Vám prišli emailom, prípadne ich len odfotíte alebo naskenujete. ELIS ich zaeviduje za Vás a originál faktúry pripojí k dokladu ako prílohu.

>

Legislatíva (od verzie 22.50)

V novej verzii si našli miesto aj legislatívne zmeny. Zapracovali sme nové sumy základných náhrad za používanie motorových vozidiel s účinnosťou od 1. júna 2019 a zvýšenie sumy stravného s účinnosťou od 1. júla 2019.

Ostatné novinky verzie 22.51.00

  • Opravená chyba, ku ktorej dochádzalo pri kopírovaní dokladu z inej evidencie, ktorý obsahoval cudziu menu, pričom boli použité práva podľa číselných radov.
  • Opravená chyba, kedy sa neukladal stav vybavenosti na objednávkach.
  • Opravená chyba, kedy sa v nových formulároch nedalo pohybovať pomocou šípok v rýchlych filtroch.

Archívne verzie programu

OMEGA 15.01.00

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 15.01.00 V zmysle novely Zákona o správe daní (daňový poriadok) bolo upravené Hlásenie platieb fyzickým osobám za rok 2011. Zároveň boli dopracované povinné identifikačné údaje. V programe bola zrušená možnosť tlačiť sumárny...

OMEGA 14.53.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.53.00 V programe bolo zrýchlené otváranie formulárov, ktoré obsahovali väčší počet skladových kariet. Program takéto skladové karty otváral pomaly. Bola opravená chyba v tlačových zostavách odoslaných faktúr. Ak...

OMEGA 14.52.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.52.00 Do nastavenia fiskálnej pokladnice EFox Fiskal Printer boli dopracované voľby pripojenia cez port a to USB alebo RS232. Voľby sú prístupné v nastaveniach pokladnice v záložke Parametre a funkcie FM. V...

OMEGA 14.51.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.51.00 Pri automatickej oprave pripojených dokladov vo fakturácii program vymazával položky na pohyboch. Doklady budete môcť opraviť jednoduchým preuložením správneho dokladu fakturácie a spustením automatickej...

OMEGA 14.12.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.12.00 V programe bol aktualizovaný export fakúry do formátu EDI Metro. Odstránená chyba v súčtových riadkoch Súvahy pri ručnom zadávaní údajov do číselníka minulého obdobia. Odstránená chyba v zaokrúhľovaní...

OMEGA 14.11.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.11.00 Bola opravená chyba "Overflow" pri prvom otváraní firmy vo verzii 14.10. Táto chyba mohla vzniknúť v prípade, že používate modul fakturácie bez modulu ECR. V programe bolo zrýchlené zobrazovanie prehľadu...

OMEGA 14.02.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.02.00 V programe bol optimalizovaný prepočet zostatkov na skladových kartách pri importe z textových súborov a hromadnej funkcie na prepočet zostatkov. Pri tlači uzávierky z pokladnice typu EFox fiscal printer...

OMEGA 14.01.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.01.00 V programe bola opravená chyba, keď pri tlači viacerých položiek na pokladniciach typu EFox Fiscal printer sa na bločku vytlačili len dve položky. Pri tlači dokladov v maloobchode bola opravená tlač v...

OMEGA 14.50.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.50.00 Do programu boli zapracované výkazy pre priebežnú účtovnú závierku platné pre účtovné obdobie 2011. Výkaz Cash Flow bol aktualizovaný podľa aktuálnej štruktúry súvahy pre účtovné obdobie 2011. V programe...

OMEGA 14.00.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.00.00 V programe bola upravená základná sadzba DPH na 20%. Bola dopracovaná nová funkcia, kedy sa po stiahnutí finančnej uzávierky z ECR okrem príjmového pokladničného dokladu vykonajú aj úhrady pohľadávok...

KROS
Copy link