Menu

Verzie programu OMEGA

OMEGA 23.50.00

Top novinky verzie 23.50.00

>

Hromadné rozúčtovanie dokladov

Zaúčtujte stovky dokladov za pár sekúnd. Spracujte doklady jednoducho a presne, či už ste ich stiahli z ELIS, iKROSu alebo importom z iného programu.

>

Legislatívne opatrenia

Odložili ste si daňové priznanie? Aktualizujte si program a využite zvýhodnený odpočet daňovej straty podľa zákona Lex korona.

Ostatné novinky verzie 23.50.00

  • V závislosti od výšky výnosov bude uvedená príslušná sadzba dane z príjmu a daň zaokrúhlená na 2 miesta prirodzene.
  • Nové poučenie v tlačive DPMV 2020
  • Ak vystavujete faktúry kópiou z neúčtovných dokladov (objednávka, cenová ponuka…) Omega nastaví správny oddiel KV DPH pri prenose daňovej povinnosti.

Archívne verzie programu

OMEGA 15.53.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.53.00 Bola opravená chyba pri importe došlých objednávok cez EDI komunikáciu. Položky boli naimportované v predajných cenách zadaných na skladových kartách v programe Omega, nie v cenách uvedených na objednávke....

OMEGA 15.51.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.51.00 V dlhodobom majetku bol upravený spôsob zaokrúhľovania v súlade s platnou legislatívou. Úprava sa týka výpočtu daňových odpisov na majetku, ktorý bol zaradený do používania od 1.1.2012. V programe bol...

OMEGA 15.20.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.20.00 Na základe úpravy Zákona č. 289/2008 o ECR sme do programu zapracovali funkciu na úhradu preddavkovej faktúry cez ECR. Funkciu využijete pri úhrade preddavkovej faktúry v hotovosti cez ECR. Ďalšie funkcie...

OMEGA 15.14.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.14.00 Do programu bol dopracovaný Export do XML pre DPPO za rok 2011. Na prvej strane Poznámok k účtovnej závierke boli upravené texty dátumov a tlač dátumov. Bol zaktualizovaný číselník kódov Kombinovanej...

OMEGA 15.13.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.13.00 Bola opravená chyba, ktorá vznikala pri odoslaní XML pre daňové priznanie DPH do aplikácie EZU Finančného riaditeľstva SR. Opravená chyba pri tlači výdajky cez ECR. Program zobrazoval oznam "Chyba 307:...

OMEGA 15.12.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.12.00 Do programu bol zapracovaný export daňového priznania DPH vo formáte XML. V kontrole pri uzávierke účtovných odpisov bola v programe opravená chyba. Program kontroluje správnosť zaúčtovania účtovných...

OMEGA 15.11.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.11.00 V programe bol aktualizovaný číselník daňových úradov na základe reformy daňovej správy. V programe boli aktualizované poštové peňažné poukazy. Do programu bolo dopracované daňové priznanie právnických...

OMEGA 15.03.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.03.00 V programe bolo zapracované nové aktualizované poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DPMV) za rok 2011. V programe bolo upravené zadávanie IČ DPH na partneroch. Do Číselnej...

OMEGA 15.01.00

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 15.01.00 V zmysle novely Zákona o správe daní (daňový poriadok) bolo upravené Hlásenie platieb fyzickým osobám za rok 2011. Zároveň boli dopracované povinné identifikačné údaje. V programe bola zrušená možnosť tlačiť sumárny...

OMEGA 14.53.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.53.00 V programe bolo zrýchlené otváranie formulárov, ktoré obsahovali väčší počet skladových kariet. Program takéto skladové karty otváral pomaly. Bola opravená chyba v tlačových zostavách odoslaných faktúr. Ak...

KROS
Copy link