Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 24.41.00

Top novinky verzie 24.41.00

>

Daň z príjmov PO a FO typ B 2020 (od verzie 24.20)

– Nový vzor tlačív DP PO a DP FO za rok 2020 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva, tak ako ste na to zvyknutí.  

– Elektronické podanie je samozrejmosťou.

– Rovnako podáte aj dodatočné daňové priznanie.

 

>

Nové daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH (od verzie 24.10)

– Vo verzii nájdete nielen nové tlačivá, ale aj možnosť podať ich elektronickými prostriedkami.

– V súvislosti s legislatívnymi zmenami v DPH sme upravili tlačové zostavy Evidencia DPH, Rekapitulácia DPH, Informatívny stav DPH bez uzávierok a Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 

Ostatné novinky verzie 24.41.00

– Z dôvodu zlúčenia bánk OTP a ČSOB sme zapracovali nové tlačivo prevodného príkazu.

 – Rozšírili sme podporu novej pokladnice FiskalPRO T2.

– Bez zatvárania programu môžete používať vzory účtovania vo viacerých firmách.

– Splátkové kalendáre vygenerujete bez chyby.

– Opravili sme chybu pri overovaní licencie na terminál serveri a výdaji na iný sklad.

 

Archívne verzie programu

OMEGA 16.10.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.10.00 Do programu boli aktualizované výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát) pre neziskové organizácie. Nové výkazy sú platné už pre účtovnú závierku k 31.12.2012 a neskôr. Do programu bola dopracovaná nová...

OMEGA 16.02.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.02.00 Opravená chyba pri výbere partnerov a skladových kariet pomocou výberu z ponuky pri písaní do textového poľa. Program Omega v určitých prípadoch neprevzal správny údaj alebo nezobrazil všetky možnosti v...

OMEGA 16.00.00

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 16.00.00 V prípade, že vyvážate tovar do zahraničia, pripravili sme pre Vás novú tlačovú zostavu Potvrdenie o prijatí tovaru zahraničným odberateľom. Údaje do potvrdenia program vypĺňa z príslušnej odoslanej faktúry. Potvrdenie...

OMEGA 15.73.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.73.00 Pri prvom otvorení databázy vo verzii 15.72 pripojenej na MS SQL Server program zobrazil oznámenie o chybe. Bolo to počas aktualizovania číselníka automatického účtovania. Bol zrýchlený číselník partnerov,...

OMEGA 15.72.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.72.00 Vo formulári pridávania položiek do dokladov EUD bola pre polia Automatické účtovanie a Predkontácia dopracovaná možnosť vybrať aj prázdnu hodnotu. Ak nevyberiete automatické účtovanie, formulár sa...

OMEGA 15.71.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.71.00 V programe bol aktualizovaný výkaz Hlásenie pre Intrastat pre rok 2012. Zmena bola v čísle registrácie v záhlaví výkazu. Zároveň bola upravená kontrola na povinnosť vyplnenia údaju Fax v hláseniach...

OMEGA 15.60.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.60.00 Na základe Opatrenia MP SVR SR z 20. augusta 2012 boli do programu zapracované nové sumy tuzemského stravného. Nové sumy tuzemského stravného sú platné od 1.9.2012. Pri exporte dokladov pre EDI - Coop...

OMEGA 15.53.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.53.00 Bola opravená chyba pri importe došlých objednávok cez EDI komunikáciu. Položky boli naimportované v predajných cenách zadaných na skladových kartách v programe Omega, nie v cenách uvedených na objednávke....

OMEGA 15.51.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.51.00 V dlhodobom majetku bol upravený spôsob zaokrúhľovania v súlade s platnou legislatívou. Úprava sa týka výpočtu daňových odpisov na majetku, ktorý bol zaradený do používania od 1.1.2012. V programe bol...

OMEGA 15.20.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.20.00 Na základe úpravy Zákona č. 289/2008 o ECR sme do programu zapracovali funkciu na úhradu preddavkovej faktúry cez ECR. Funkciu využijete pri úhrade preddavkovej faktúry v hotovosti cez ECR. Ďalšie funkcie...

KROS
O nás
Blog
Kontakty