Menu

OMEGA 16.52.00

Ostatné novinky verzie 16.52.00

  • Bol zapracovaný nový hromadný príkaz na úhradu pre SLSP. Mení sa spôsob vypĺňania položiek príkazu, namiesto čísla účtu a kódu banky sa používa IBAN a SWIFT kód. Formulár pre pridávanie príkazu na úhradu bol upravený, aby bolo možné zadať IBAN a SWIFT priamo z formulára.
  • Bola upravená tlač predajky na registračnú pokladnicu v prípade, že viacerí užívatelia pridávajú predajky do rovnakého číselného radu a na registračnú pokladnicu ich tlačia naraz. Vytlačí sa iba jedna z predajok, ostatné predajky sa musia uložiť ako rozblokované nákupy a vytlačiť neskôr. Zároveň sme do programu zapracovali úpravy, ktoré zabezpečia, že nenastane situácia, aby sa vytlačil doklad na registračnú pokladnicu a neuložila sa predajka.
  • V tlačových zostavách cenoviek sme opravili tlač grafického čiarového kódu (EAN) skladovej karty. Užívateľ si túto možnosť môže zvoliť v nastaveniach pred vytlačením zostavy. Ide o tlačové zostavy Cenovky, Cenovky s PLU, Cenovky bez dodávateľa, Cenovky s obrázkom, Cenovky v duálnom zobrazení, Cenovky v duálnom zobrazení s jednotkovou cenou.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty