Menu

OMEGA 17.32.00

Top novinky verzie 17.32.00

>

Overovanie IČ DPH

Pri uzávierke DPH sme upravili kontrolu existencie IČ DPH podľa novej štruktúry zverejnenej na stránkach Finančnej správy SR.

Ostatné novinky verzie 17.32.00

  • Upravili sme spôsob napĺňania dátumu bankovej operácie, poznámky a popisu  transakcie pre import bankových výpisov z ČSOB banky, formát súboru SEPA  XML.
  • Opravená chyba “Cannot execute a select query” v dlhodobom majetku, ktorá vznikla pri uzávierke majetku, ak daňové odpisy boli prerušené a účtovné odpisy boli nastavené na neodpisovať.
  • Opravená chyba v dodatočnom KV DPH – mohli v ňom byť nesprávne uvedené doklady, ktoré boli zaúčtované duplicitne.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty