Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

Minimálna konfigurácia pre správne fungovanie programu je Windows 10. Pozrite si odporúčanú konfiguráciu.

OMEGA 26.20.00

Top novinky verzie 26.20.00

>

Digitálna kancelária - účtovníctvo bez papiera

Nechajte starosti s výmenou dokumentov a archiváciou na nás a majte všetky dokumenty vo firme pod kontrolou. Po novom môžete bločky rýchlo skenovať alebo evidovať v Digitálnej kancelárii, v časti Moje dokumenty, sťahovať do programu a ukladať do digitálneho archívu. Digitálna kancelária slúži na výmenu všetkých dokladov – bločkov i došlých faktúr medzi podnikateľmi a účtovníkom.

>

Import výpisov z platobných brán

Predávate cez eshop a potrebujete rýchlo a elegantne zaúčtovať výpis z platobnej brány do účtovníctva? Omega vám s tým pomôže. Zapracovali sme ďalší import výpisov vo formáte PayPal. Samozrejme po importe môžete položky automaticky zaúčtovať a spárovať úhrady s odoslanými faktúrami.

 

Ostatné novinky verzie 26.20.00

Od 1.4.2023 boli ustanovené nové základné náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Vylepšili sme ukladanie príloh do digitálneho archívu v prípade nedostupnosti internetu.

 

 

 

Archívne verzie programu

OMEGA 16.50.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.50.00 Do programu bolo zapracované nové daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DPMV) platné od 1.1.2013. Do programu boli zapracované nové sadzby dane z motorových vozidiel pre Trnavský a Banskobystrický...

OMEGA 16.21.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.21.00 V programe bol aktualizovaný názov Volksbank Slovensko, a.s. na Sberbank Slovensko, a.s. V súvislosti s touto zmenou bol aktualizovaný aj príkaz na úhradu do tejto banky. Vo Všeobecných nastaveniach -...

OMEGA 16.20.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.20.00 V programe bol dopracovaný export DPPO na rok 2012 vo formáte XML pre aplikáciu eDANE. V Poznámkach k účtovnej závierke v časti G a) 1.2.4.6 pribudla možnosť pridávať, vkladať, kopírovať a vymazávať...

OMEGA 16.10.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.10.00 Do programu boli aktualizované výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát) pre neziskové organizácie. Nové výkazy sú platné už pre účtovnú závierku k 31.12.2012 a neskôr. Do programu bola dopracovaná nová...

OMEGA 16.02.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.02.00 Opravená chyba pri výbere partnerov a skladových kariet pomocou výberu z ponuky pri písaní do textového poľa. Program Omega v určitých prípadoch neprevzal správny údaj alebo nezobrazil všetky možnosti v...

OMEGA 16.00.00

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 16.00.00 V prípade, že vyvážate tovar do zahraničia, pripravili sme pre Vás novú tlačovú zostavu Potvrdenie o prijatí tovaru zahraničným odberateľom. Údaje do potvrdenia program vypĺňa z príslušnej odoslanej faktúry. Potvrdenie...

OMEGA 15.73.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.73.00 Pri prvom otvorení databázy vo verzii 15.72 pripojenej na MS SQL Server program zobrazil oznámenie o chybe. Bolo to počas aktualizovania číselníka automatického účtovania. Bol zrýchlený číselník partnerov,...

OMEGA 15.72.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.72.00 Vo formulári pridávania položiek do dokladov EUD bola pre polia Automatické účtovanie a Predkontácia dopracovaná možnosť vybrať aj prázdnu hodnotu. Ak nevyberiete automatické účtovanie, formulár sa...

OMEGA 15.71.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.71.00 V programe bol aktualizovaný výkaz Hlásenie pre Intrastat pre rok 2012. Zmena bola v čísle registrácie v záhlaví výkazu. Zároveň bola upravená kontrola na povinnosť vyplnenia údaju Fax v hláseniach...

OMEGA 15.60.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.60.00 Na základe Opatrenia MP SVR SR z 20. augusta 2012 boli do programu zapracované nové sumy tuzemského stravného. Nové sumy tuzemského stravného sú platné od 1.9.2012. Pri exporte dokladov pre EDI - Coop...

KROS
O nás
Blog
Kontakty