Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 25.10.00

Top novinky verzie 25.10.00

>

Daň z príjmov PO a FO typ B 2021

 Nový vzor tlačív DP PO a DP FO za rok 2021 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva tak, ako ste na to zvyknutí. Tlačivo DPPO je doplnené o mikrodaňovníka.

Export do XML je zapracovaný už v tejto verzii.

 

>

Overovanie bankových účtov

Nová funkčnosť v programe za Vás overí bankové účty obchodných partnerov priamo zo serveru Finančnej správy.

>

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky už podáte na novom tlačive

Tlačivo platí pre podnikateľov aj neziskové organizácie. 

 

Ostatné novinky verzie 25.10.00

  • Aktualizovali sme kódy colného sadzobníka pre Intrastat vrátane kódov pre druh obchodu. Hlásenie Intrastat už podáte na nových tlačivách platných pre rok 2022, samozrejme aj elektronicky.
  • Zapracovali sme nové výkazy účtovnej závierky pre neziskové organizácie vrátane exportu do XML a upravili sme tlačové zostavy. Doplnili sme zmenené názvy niektorých účtov a smerovanie účtov do nových riadkov výkazu.
  • Upravili sme overovanie bankových účtov na Finančnej správe, údaje porovnávame podľa IČ DPH a opravili sme overovanie bankových účtov v pomocných knihách.
  • Doplnili sme nový export prevodného príkazu pre Štátnu pokladnicu vo formáte ManEx (DB-samostatné a bežné účty).
  • Aktualizovali sme tlačivo prevodného príkazu pre bývalú OTP banku. 

 

 

Archívne verzie programu

OMEGA 15.71.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.71.00 V programe bol aktualizovaný výkaz Hlásenie pre Intrastat pre rok 2012. Zmena bola v čísle registrácie v záhlaví výkazu. Zároveň bola upravená kontrola na povinnosť vyplnenia údaju Fax v hláseniach...

OMEGA 15.60.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.60.00 Na základe Opatrenia MP SVR SR z 20. augusta 2012 boli do programu zapracované nové sumy tuzemského stravného. Nové sumy tuzemského stravného sú platné od 1.9.2012. Pri exporte dokladov pre EDI - Coop...

OMEGA 15.53.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.53.00 Bola opravená chyba pri importe došlých objednávok cez EDI komunikáciu. Položky boli naimportované v predajných cenách zadaných na skladových kartách v programe Omega, nie v cenách uvedených na objednávke....

OMEGA 15.51.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.51.00 V dlhodobom majetku bol upravený spôsob zaokrúhľovania v súlade s platnou legislatívou. Úprava sa týka výpočtu daňových odpisov na majetku, ktorý bol zaradený do používania od 1.1.2012. V programe bol...

OMEGA 15.20.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.20.00 Na základe úpravy Zákona č. 289/2008 o ECR sme do programu zapracovali funkciu na úhradu preddavkovej faktúry cez ECR. Funkciu využijete pri úhrade preddavkovej faktúry v hotovosti cez ECR. Ďalšie funkcie...

OMEGA 15.14.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.14.00 Do programu bol dopracovaný Export do XML pre DPPO za rok 2011. Na prvej strane Poznámok k účtovnej závierke boli upravené texty dátumov a tlač dátumov. Bol zaktualizovaný číselník kódov Kombinovanej...

OMEGA 15.13.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.13.00 Bola opravená chyba, ktorá vznikala pri odoslaní XML pre daňové priznanie DPH do aplikácie EZU Finančného riaditeľstva SR. Opravená chyba pri tlači výdajky cez ECR. Program zobrazoval oznam "Chyba 307:...

OMEGA 15.12.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.12.00 Do programu bol zapracovaný export daňového priznania DPH vo formáte XML. V kontrole pri uzávierke účtovných odpisov bola v programe opravená chyba. Program kontroluje správnosť zaúčtovania účtovných...

OMEGA 15.11.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.11.00 V programe bol aktualizovaný číselník daňových úradov na základe reformy daňovej správy. V programe boli aktualizované poštové peňažné poukazy. Do programu bolo dopracované daňové priznanie právnických...

OMEGA 15.03.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.03.00 V programe bolo zapracované nové aktualizované poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DPMV) za rok 2011. V programe bolo upravené zadávanie IČ DPH na partneroch. Do Číselnej...

KROS
O nás
Blog
Kontakty