Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 24.50.00

Top novinky verzie 24.50.00

>

OSS – osobitná úprava dane od 1.7.2021

Predávate tovar na diaľku alebo poskytujete službu na území EÚ?  Vystavte faktúru v režime OSS so správnou sadzbou DPH a ostatnými potrebnými náležitosťami. Správne zaúčtovanie do evidencie účtovných dokladov je samozrejmosťou. Aj vystavené faktúry v iKROSe a eshope s príznakom OSS naimportujete za pár sekúnd rýchlo a správne.

 

>

Bločky do OMEGY načítate rýchlo pomocou QR kódu

Sťahovanie bločkov do Omegy môžete realizovať prostredníctvom aplikácie KROS Fakturácia.

Bločky v aplikácii naskenujete na základe QR kódu a následne ich stiahnete do Omegy do okruhov PD alebo ID. Zároveň si tak vytvárate virtuálny archív všetkých bločkov, ktoré máte zaevidované v Omege.

 

>

Import faktúr z aplikácie KROS Fakturácia

Používate na vystavenie faktúr novú aplikáciu a chýbal vám import do Omegy? Aj na toto sme mysleli. Aktualizujete si program a využite import účtovných dokladov z KROS Fakturácie priamo do evidencie účtovných dokladov bez chýb.

 

Ostatné novinky verzie 24.50.00

Prílohy stiahnuté z ELIS sa budú korektne zobrazovať. V prípade, ak sa prílohy nezobrazovali, je potrebné ich stiahnuť z ELIS ešte raz.

 

Archívne verzie programu

OMEGA 15.51.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.51.00 V dlhodobom majetku bol upravený spôsob zaokrúhľovania v súlade s platnou legislatívou. Úprava sa týka výpočtu daňových odpisov na majetku, ktorý bol zaradený do používania od 1.1.2012. V programe bol...

OMEGA 15.20.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.20.00 Na základe úpravy Zákona č. 289/2008 o ECR sme do programu zapracovali funkciu na úhradu preddavkovej faktúry cez ECR. Funkciu využijete pri úhrade preddavkovej faktúry v hotovosti cez ECR. Ďalšie funkcie...

OMEGA 15.14.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.14.00 Do programu bol dopracovaný Export do XML pre DPPO za rok 2011. Na prvej strane Poznámok k účtovnej závierke boli upravené texty dátumov a tlač dátumov. Bol zaktualizovaný číselník kódov Kombinovanej...

OMEGA 15.13.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.13.00 Bola opravená chyba, ktorá vznikala pri odoslaní XML pre daňové priznanie DPH do aplikácie EZU Finančného riaditeľstva SR. Opravená chyba pri tlači výdajky cez ECR. Program zobrazoval oznam "Chyba 307:...

OMEGA 15.12.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.12.00 Do programu bol zapracovaný export daňového priznania DPH vo formáte XML. V kontrole pri uzávierke účtovných odpisov bola v programe opravená chyba. Program kontroluje správnosť zaúčtovania účtovných...

OMEGA 15.11.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.11.00 V programe bol aktualizovaný číselník daňových úradov na základe reformy daňovej správy. V programe boli aktualizované poštové peňažné poukazy. Do programu bolo dopracované daňové priznanie právnických...

OMEGA 15.03.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.03.00 V programe bolo zapracované nové aktualizované poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DPMV) za rok 2011. V programe bolo upravené zadávanie IČ DPH na partneroch. Do Číselnej...

OMEGA 15.01.00

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 15.01.00 V zmysle novely Zákona o správe daní (daňový poriadok) bolo upravené Hlásenie platieb fyzickým osobám za rok 2011. Zároveň boli dopracované povinné identifikačné údaje. V programe bola zrušená možnosť tlačiť sumárny...

OMEGA 14.53.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.53.00 V programe bolo zrýchlené otváranie formulárov, ktoré obsahovali väčší počet skladových kariet. Program takéto skladové karty otváral pomaly. Bola opravená chyba v tlačových zostavách odoslaných faktúr. Ak...

OMEGA 14.52.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.52.00 Do nastavenia fiskálnej pokladnice EFox Fiskal Printer boli dopracované voľby pripojenia cez port a to USB alebo RS232. Voľby sú prístupné v nastaveniach pokladnice v záložke Parametre a funkcie FM. V...

KROS
O nás
Blog
Kontakty