Menu

OMEGA 16.21.00

Ostatné novinky verzie 16.21.00

  • V programe bol aktualizovaný názov Volksbank Slovensko, a.s. na Sberbank Slovensko, a.s. V súvislosti s touto zmenou bol aktualizovaný aj príkaz na úhradu do tejto banky.
  • Vo Všeobecných nastaveniach – Intrastat v dodacích podmienkach sa nesprávne zobrazovala skratka DDU, čo spôsobilo nesprávny export hlásenia pre intrastat. Tento nedostatok sme odstránili.
  • Boli opravené chyby v Poznámkach k účtovnej závierke (chyba Subscript out of range, strácanie údajov v špecifických prípadoch, duplicitné záznamy pri tlači). Doplnená bola automatická kontrola štruktúry poznámok pri otvorení formulára. Zároveň pod tlačidlom Možnosti bola zapracovaná nová funkcia “Nastaviť štandardnú tabuľku”, pomocou ktorej je možné pre vybratú tabuľku načítať štandardnú štruktúru podľa nastavení výrobcu.
  • Do výkazov (Súvaha, výkaz ziskov a strát) pre neziskové organizácie bol zmenený formát zobrazovania údajov za bezprostredne predchádzajúce obdobie. Údaje sa budú zobrazovať aj naďalej v celých eurách, ale za desatinnou čiarkou budú uvedené nuly.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty