Menu

OMEGA 15.73.00

Ostatné novinky verzie 15.73.00

  • Pri prvom otvorení databázy vo verzii 15.72 pripojenej na MS SQL Server program zobrazil oznámenie o chybe. Bolo to počas aktualizovania číselníka automatického účtovania.
  • Bol zrýchlený číselník partnerov, ktorý sa načítaval pomalšie od verzie 15.71.
  • Ak bola na partnerovi zadaná individuálna zľava a takýto partner bol pridaný do predajky cez rozbaľovací zoznam, tak sa zľava nezohľadňovala v predajných cenách položiek vkladaných do predajky. Tento nedostatok bol odstránený.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty