Menu

OMEGA 16.20.00

Ostatné novinky verzie 16.20.00

  • V programe bol dopracovaný export DPPO na rok 2012 vo formáte XML pre aplikáciu eDANE.
  • V Poznámkach k účtovnej závierke v časti G a) 1.2.4.6 pribudla možnosť pridávať, vkladať, kopírovať a vymazávať riadky. Môžete zadať údaje o viac ako dvoch spoločníkoch. V tlačovej zostave program vytlačí riadky, ktoré ste pridali.
  • V programe bola opravená chyba pri výpočte účtovných odpisov, kedy program pri nastavení typu účtovného odpisu UO=DO a prerušení odpisovania daňových odpisov v aktuálnom roku automaticky prerušil aj účtovné odpisy. Po oprave chyby program preruší účtovný odpis až po označení voľby UO=DO s prerušením na karte účtovných odpisov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty