Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

Minimálna konfigurácia pre správne fungovanie programu je Windows 10. Pozrite si odporúčanú konfiguráciu.

OMEGA 26.10.00

Top novinky verzie 26.10.00

>

Import výpisov z platobných brán

Predávate cez eshop a potrebujete rýchlo a elegantne zaúčtovať výpis z platobnej brány do účtovníctva? Omega vám s tým pomôže. Zapracovali sme import výpisov vybraných platobných brán vrátane univerzálneho KROS importu z excelu. Samozrejme po importe môžete položky automaticky zaúčtovať a spárovať úhrady s odoslanými faktúrami.

>

Daň z príjmov PO a FO typ B 2022

Nový  vzor tlačív DP PO a DP FO typ B za rok 2022 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva tak, ako ste na to zvyknutí. Tlačivo DPPO je doplnené o odpočet daňovej straty pre mikrodaňovníka. 

Samozrejmosťou je export do XML.  

 

>

Intrastat

Vo verzii sú aktualizované kódy colného sadzobníka pre Intrastat.

Hlásenie podáte na tlačive platnom pre rok 2023.

 

>

Digitálny archív - účtovníctvo bez papiera

Nechajte starosti s archiváciou na nás a majte všetky dokumenty vo firme pod kontrolou. Prichádzame s novinkou elektronickej archivácie dokumentov. V novej verzii môžete ukladať prílohy do zabezpečeného cloudového úložiska, ktoré spĺňa požiadavky GDPR.
Doklady uložené v digitálnom archíve spĺňajú všetky legislatívne náležitosti. Náhľad máte poruke, priamo v programe.

Tieto doklady sú dostupné tu: https://kancelaria.kros.sk/

 

Ostatné novinky verzie 26.10.00

Zapracovali sme nové sadzby stravného platné od 1.1.2023.

Pri importe SEPA XML a výpisov z platobných brán v zahraničnej mene vieme vypočítať a zaúčtovať kurzové rozdiely.

V súvislosti s novou 5 % sadzbou DPH sme upravili tlačové zostavy podľa legislatívy.

Doplnili sme import dokladov s 5 % sadzbou DPH z KROS Fakturácie.

Aj naďalej môžete používať export do eDaní, upravili sme spôsob spúšťania tejto aplikácie.

 

 

Archívne verzie programu

OMEGA 15.53.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.53.00 Bola opravená chyba pri importe došlých objednávok cez EDI komunikáciu. Položky boli naimportované v predajných cenách zadaných na skladových kartách v programe Omega, nie v cenách uvedených na objednávke....

OMEGA 15.51.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.51.00 V dlhodobom majetku bol upravený spôsob zaokrúhľovania v súlade s platnou legislatívou. Úprava sa týka výpočtu daňových odpisov na majetku, ktorý bol zaradený do používania od 1.1.2012. V programe bol...

OMEGA 15.20.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.20.00 Na základe úpravy Zákona č. 289/2008 o ECR sme do programu zapracovali funkciu na úhradu preddavkovej faktúry cez ECR. Funkciu využijete pri úhrade preddavkovej faktúry v hotovosti cez ECR. Ďalšie funkcie...

OMEGA 15.14.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.14.00 Do programu bol dopracovaný Export do XML pre DPPO za rok 2011. Na prvej strane Poznámok k účtovnej závierke boli upravené texty dátumov a tlač dátumov. Bol zaktualizovaný číselník kódov Kombinovanej...

OMEGA 15.13.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.13.00 Bola opravená chyba, ktorá vznikala pri odoslaní XML pre daňové priznanie DPH do aplikácie EZU Finančného riaditeľstva SR. Opravená chyba pri tlači výdajky cez ECR. Program zobrazoval oznam "Chyba 307:...

OMEGA 15.12.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.12.00 Do programu bol zapracovaný export daňového priznania DPH vo formáte XML. V kontrole pri uzávierke účtovných odpisov bola v programe opravená chyba. Program kontroluje správnosť zaúčtovania účtovných...

OMEGA 15.11.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.11.00 V programe bol aktualizovaný číselník daňových úradov na základe reformy daňovej správy. V programe boli aktualizované poštové peňažné poukazy. Do programu bolo dopracované daňové priznanie právnických...

OMEGA 15.03.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 15.03.00 V programe bolo zapracované nové aktualizované poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DPMV) za rok 2011. V programe bolo upravené zadávanie IČ DPH na partneroch. Do Číselnej...

OMEGA 15.01.00

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 15.01.00 V zmysle novely Zákona o správe daní (daňový poriadok) bolo upravené Hlásenie platieb fyzickým osobám za rok 2011. Zároveň boli dopracované povinné identifikačné údaje. V programe bola zrušená možnosť tlačiť sumárny...

OMEGA 14.53.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.53.00 V programe bolo zrýchlené otváranie formulárov, ktoré obsahovali väčší počet skladových kariet. Program takéto skladové karty otváral pomaly. Bola opravená chyba v tlačových zostavách odoslaných faktúr. Ak...

KROS
O nás
Blog
Kontakty