Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 25.00.00

Top novinky verzie 25.00.00

>

Daň z príjmov PO a FO typ B 2021

 

Nový vzor tlačív DP PO a DP FO za rok 2021 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva tak, ako ste na to zvyknutí. Tlačivo DPPO je doplnené o mikrodaňovníka.

Export do XML je zapracovaný už v tejto verzii.

 

>

Overovanie bankových účtov

Nová funkčnosť v programe za Vás overí bankové účty obchodných partnerov priamo zo serveru Finančnej správy.

 

>

Daň z motorových vozidiel

Lehota na podanie DPMV je do 31.01.2022, už teraz vo verzii nájdete tlačivo a môžete ho podať elektronicky.

 

Ostatné novinky verzie 25.00.00

Do funkcie Hromadné rozúčtovanie sme doplnili účtovanie dokladov osobnej potreby podľa vzorov 80/20.

Opravili sme číslovanie dokladov pri importe z Elis a bločkov.

 

 

Archívne verzie programu

OMEGA 15.01.00

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 15.01.00 V zmysle novely Zákona o správe daní (daňový poriadok) bolo upravené Hlásenie platieb fyzickým osobám za rok 2011. Zároveň boli dopracované povinné identifikačné údaje. V programe bola zrušená možnosť tlačiť sumárny...

OMEGA 14.53.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.53.00 V programe bolo zrýchlené otváranie formulárov, ktoré obsahovali väčší počet skladových kariet. Program takéto skladové karty otváral pomaly. Bola opravená chyba v tlačových zostavách odoslaných faktúr. Ak...

OMEGA 14.52.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.52.00 Do nastavenia fiskálnej pokladnice EFox Fiskal Printer boli dopracované voľby pripojenia cez port a to USB alebo RS232. Voľby sú prístupné v nastaveniach pokladnice v záložke Parametre a funkcie FM. V...

OMEGA 14.51.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.51.00 Pri automatickej oprave pripojených dokladov vo fakturácii program vymazával položky na pohyboch. Doklady budete môcť opraviť jednoduchým preuložením správneho dokladu fakturácie a spustením automatickej...

OMEGA 14.12.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.12.00 V programe bol aktualizovaný export fakúry do formátu EDI Metro. Odstránená chyba v súčtových riadkoch Súvahy pri ručnom zadávaní údajov do číselníka minulého obdobia. Odstránená chyba v zaokrúhľovaní...

OMEGA 14.11.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.11.00 Bola opravená chyba "Overflow" pri prvom otváraní firmy vo verzii 14.10. Táto chyba mohla vzniknúť v prípade, že používate modul fakturácie bez modulu ECR. V programe bolo zrýchlené zobrazovanie prehľadu...

OMEGA 14.02.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.02.00 V programe bol optimalizovaný prepočet zostatkov na skladových kartách pri importe z textových súborov a hromadnej funkcie na prepočet zostatkov. Pri tlači uzávierky z pokladnice typu EFox fiscal printer...

OMEGA 14.01.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.01.00 V programe bola opravená chyba, keď pri tlači viacerých položiek na pokladniciach typu EFox Fiscal printer sa na bločku vytlačili len dve položky. Pri tlači dokladov v maloobchode bola opravená tlač v...

OMEGA 14.50.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.50.00 Do programu boli zapracované výkazy pre priebežnú účtovnú závierku platné pre účtovné obdobie 2011. Výkaz Cash Flow bol aktualizovaný podľa aktuálnej štruktúry súvahy pre účtovné obdobie 2011. V programe...

OMEGA 14.00.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.00.00 V programe bola upravená základná sadzba DPH na 20%. Bola dopracovaná nová funkcia, kedy sa po stiahnutí finančnej uzávierky z ECR okrem príjmového pokladničného dokladu vykonajú aj úhrady pohľadávok...

KROS
O nás
Blog
Kontakty