Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 24.41.00

Top novinky verzie 24.41.00

>

Daň z príjmov PO a FO typ B 2020 (od verzie 24.20)

– Nový vzor tlačív DP PO a DP FO za rok 2020 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva, tak ako ste na to zvyknutí.  

– Elektronické podanie je samozrejmosťou.

– Rovnako podáte aj dodatočné daňové priznanie.

 

>

Nové daňové priznanie DPH a Kontrolný výkaz DPH (od verzie 24.10)

– Vo verzii nájdete nielen nové tlačivá, ale aj možnosť podať ich elektronickými prostriedkami.

– V súvislosti s legislatívnymi zmenami v DPH sme upravili tlačové zostavy Evidencia DPH, Rekapitulácia DPH, Informatívny stav DPH bez uzávierok a Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 

Ostatné novinky verzie 24.41.00

– Z dôvodu zlúčenia bánk OTP a ČSOB sme zapracovali nové tlačivo prevodného príkazu.

 – Rozšírili sme podporu novej pokladnice FiskalPRO T2.

– Bez zatvárania programu môžete používať vzory účtovania vo viacerých firmách.

– Splátkové kalendáre vygenerujete bez chyby.

– Opravili sme chybu pri overovaní licencie na terminál serveri a výdaji na iný sklad.

 

Archívne verzie programu

OMEGA 14.51.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.51.00 Pri automatickej oprave pripojených dokladov vo fakturácii program vymazával položky na pohyboch. Doklady budete môcť opraviť jednoduchým preuložením správneho dokladu fakturácie a spustením automatickej...

OMEGA 14.12.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.12.00 V programe bol aktualizovaný export fakúry do formátu EDI Metro. Odstránená chyba v súčtových riadkoch Súvahy pri ručnom zadávaní údajov do číselníka minulého obdobia. Odstránená chyba v zaokrúhľovaní...

OMEGA 14.11.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.11.00 Bola opravená chyba "Overflow" pri prvom otváraní firmy vo verzii 14.10. Táto chyba mohla vzniknúť v prípade, že používate modul fakturácie bez modulu ECR. V programe bolo zrýchlené zobrazovanie prehľadu...

OMEGA 14.02.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.02.00 V programe bol optimalizovaný prepočet zostatkov na skladových kartách pri importe z textových súborov a hromadnej funkcie na prepočet zostatkov. Pri tlači uzávierky z pokladnice typu EFox fiscal printer...

OMEGA 14.01.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.01.00 V programe bola opravená chyba, keď pri tlači viacerých položiek na pokladniciach typu EFox Fiscal printer sa na bločku vytlačili len dve položky. Pri tlači dokladov v maloobchode bola opravená tlač v...

OMEGA 14.50.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.50.00 Do programu boli zapracované výkazy pre priebežnú účtovnú závierku platné pre účtovné obdobie 2011. Výkaz Cash Flow bol aktualizovaný podľa aktuálnej štruktúry súvahy pre účtovné obdobie 2011. V programe...

OMEGA 14.00.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 14.00.00 V programe bola upravená základná sadzba DPH na 20%. Bola dopracovaná nová funkcia, kedy sa po stiahnutí finančnej uzávierky z ECR okrem príjmového pokladničného dokladu vykonajú aj úhrady pohľadávok...

OMEGA 13.61.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 13.61.00 Pre fiskálne tlačiarne "EFox-T-Elcom LK-T20 FP" a "FT4000" bola v programe dopracovaná možnosť vkladu hotovosti (Firma-Nastavenie-Pokladnice/Pridaj Registračnú-Vklad hotovosti). Pri kópii dodacieho listu...

OMEGA 13.60.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 13.60.00 Do programu bola zapracovaná podpora fiskalizovaných modelov EURO pokladní (model "F") od firmy Elcom, s.r.o. Prešov. Podporované pokladne: Euro-50 T/TE Mini Model F, Euro-100 T Model F, Euro-200 TE/TX...

OMEGA 13.11.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 13.11.00 Pri vytváraní výdajok a príjemok sa v položkách neukladal dátum a čas vyhotovenia. Chyba vznikla len vo verzii 13.10. Mohla ovplyvniť stavy objednávok a zostatky na sklade. Vo verzii 13.11 je na opravu...

KROS
O nás
Blog
Kontakty