Menu

OMEGA 15.12.00

Ostatné novinky verzie 15.12.00

  • Do programu bol zapracovaný export daňového priznania DPH vo formáte XML.
  • V kontrole pri uzávierke účtovných odpisov bola v programe opravená chyba. Program kontroluje správnosť zaúčtovania účtovných odpisov záporného goodwillu a správnosť zaúčtovania aktívnej/pasívnej položky k nadobudnutému majetku.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty