Menu

OMEGA 15.14.00

Ostatné novinky verzie 15.14.00

  • Do programu bol dopracovaný Export do XML pre DPPO za rok 2011.
  • Na prvej strane Poznámok k účtovnej závierke boli upravené texty dátumov a tlač dátumov.
  • Bol zaktualizovaný číselník kódov Kombinovanej nomenklatúry pre Intrastat platný na rok 2012.
  • Na základe novely daňového poriadku č. 563/2009 Z.z. o správe daní bola presunutá povinnosť elektronicky podávať daňové priznania (DPH, DPPO, DPMV) a písomnosti z 01.04.2012 na 01.01.2013. Program na túto skutočnosť bude upozorňovať pri tlači a ponúkne návod na vyplnenie tlačív na internete.
  • Bola optimalizovaná rýchlosť hromadnej funkcie Zmena nákupnej ceny na príjemkách.
  • V súvahe pre neziskové organizácie bolo opravené zaokrúhľovanie hospodárskeho výsledku.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty