Menu

OMEGA 15.03.00

Ostatné novinky verzie 15.03.00

  • V programe bolo zapracované nové aktualizované poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (DPMV) za rok 2011.
  • V programe bolo upravené zadávanie IČ DPH na partneroch. Do Číselnej časti (druhá časť poľa IČ DPH) bude možné zadávať aj iné znaky ako číslice.
  • Opravená chyba, ktorá bola pri otváraní firmy. Chyba vznikala iba pre firmy so založeným dátovým skladom a databázou typu Access.
  • Bola opravená chyba v programe. Pri dennej uzávierke ECR program nerozčlenil platbu na hotovosť a kredit. Chyba bola aj pri tlači bločku, na ktorom bola zobrazená informácia o hotovosti, chýbala informácia o platbe kreditom.
  • Opravená chyba, ktorá bola pri otváraní databázy na SQL serveri 2000 (MSDE).
  • Bola opravená chyba pri pridávaní položky dokladu fakturácie. Pri ručnej zmene množstva priamym zapísaním hodnoty do poľa Množstvo, program neprepočítal Zisk, Zľavu a DPH v bočnom paneli a cenu spolu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty