Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 25.30.00

Top novinky verzie 25.30.00

>

Digitálny archív – účtovníctvo bez papiera

Nechajte starosti s archiváciou na nás a majte všetky dokumenty vo firme pod kontrolou. Prichádzame s novinkou elektronickej archivácie dokumentov. V novej verzii môžete ukladať prílohy do zabezpečeného cloudového úložiska, ktoré spĺňa požiadavky GDPR.

Doklady uložené v Digitálnom archíve spĺňajú všetky legislatívne náležitosti. Náhľad dokladov máte poruke, priamo v programe.  

 

>

Import faktúr z aplikácie KROS Fakturácia

Používate na vystavenie faktúr KROS Fakturáciu a chýbal vám import do Omegy v cudzej mene?

Aj na toto sme mysleli. Aktualizujete si program a využite import účtovných dokladov z KROS Fakturácie priamo do evidencie účtovných dokladov bez chýb.

Ostatné novinky verzie 25.30.00

  • Vylepšili sme ukladanie príloh do Digitálneho archívu. Prílohy s príznakom Iba na čítanie sa do archívu neukladali.

  • Pri určitých činnostiach v programe nebolo možné ďalej pracovať. Tento nedostatok sme odstránili.
  • Opravili sme systémovú chybu pri archivácii.

 

 

Archívne verzie programu

OMEGA 17.60.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.60.00Služba umožní prepojenie programu OMEGA so službou iKROS online faktúry zadarmo. Používatelia tak budú môcť vystavovať faktúry cez internet v iKROSe, vďaka prepojeniu si ich stiahnu do programu OMEGA. V iKROSe...

OMEGA 17.52.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.52.00V programe sme zmenili spôsob napĺňania sadzby DPH pre oddiel C1 kontrolného výkazu. Sadzba DPH sa má uvádzať len v tom prípade, ak sa mení oproti pôvodnému dokladu, inak sa nevypĺňa. Pri exporte do XML sa...

OMEGA 17.51.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.51.00V programe bola upravená funkcia kontroly IČ DPH pri uzávierke DPH. Pri kontrole IČ DPH program overí zoznam platiteľov DPH z nového umiestnenia na internetovej stránke Finančnej správy SR.Ostatné novinky...

OMEGA 17.50.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.50.00Služba umožní prepojenie programu OMEGA so službou iKROS online faktúry zadarmo. Používatelia tak budú môcť vystavovať faktúry cez internet v iKROSe, vďaka prepojeniu si ich stiahnu do programu OMEGA. V iKROSe...

OMEGA 17.32.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.32.00Pri uzávierke DPH sme upravili kontrolu existencie IČ DPH podľa novej štruktúry zverejnenej na stránkach Finančnej správy SR.Ostatné novinky verzie 17.32.00 Upravili sme spôsob napĺňania dátumu bankovej...

OMEGA 17.31.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.31.00Do programu Omega bol zapracovaný export kontrolného výkazu DPH do XML. Elektronicky ho podáte na stránke Finančnej správy prípadne cez aplikáciu e-dane. Pred samotným exportom kontrolného výkazu do XML,...

OMEGA 17.30.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.30.00Zapracovali sme daňové priznanie k dani z prímov právnických osôb platné pre rok 2013.Do programu sme zapracovali export do XML pre elektronické podanie.Ostatné novinky verzie 17.30.00 Aktualizovali sme...

OMEGA 17.21.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.21.00Zapracovali sme daňové priznanie k dani z prímov právnických osôb platné pre rok 2013.Do programu sme zapracovali export do XML pre elektronické podanie.Ostatné novinky verzie 17.21.00 Pri opravách v Cenníku...

OMEGA 17.11.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 17.11.00 Pri vytváraní penalizačnej faktúry a pri výbere položky z knihy pohľadávok a následnom uložení so zaúčtovaním do evidencie účtovných dokladov vznikala v programe systémová chyba. Chybu sme odstránili. Pri...

OMEGA 17.10.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 17.10.00 Ak ste platiteľom DPH, od 1.1.2014 vás čaká povinnosť podávať Kontrolný výkaz DPH. V súvislosti s touto legislatívnou zmenou sme zapracovali viacero úprav do programu Omega: - Údaje do kontrolného výkazu...

KROS
O nás
Blog
Kontakty