Menu
  1. OMEGA
  2. Archív verzií

Verzie programu OMEGA

OMEGA 25.00.00

Top novinky verzie 25.00.00

>

Daň z príjmov PO a FO typ B 2021

 

Nový vzor tlačív DP PO a DP FO za rok 2021 vám program automaticky naplní údajmi z účtovníctva tak, ako ste na to zvyknutí. Tlačivo DPPO je doplnené o mikrodaňovníka.

Export do XML je zapracovaný už v tejto verzii.

 

>

Overovanie bankových účtov

Nová funkčnosť v programe za Vás overí bankové účty obchodných partnerov priamo zo serveru Finančnej správy.

 

>

Daň z motorových vozidiel

Lehota na podanie DPMV je do 31.01.2022, už teraz vo verzii nájdete tlačivo a môžete ho podať elektronicky.

 

Ostatné novinky verzie 25.00.00

Do funkcie Hromadné rozúčtovanie sme doplnili účtovanie dokladov osobnej potreby podľa vzorov 80/20.

Opravili sme číslovanie dokladov pri importe z Elis a bločkov.

 

 

Archívne verzie programu

OMEGA 17.32.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.32.00Pri uzávierke DPH sme upravili kontrolu existencie IČ DPH podľa novej štruktúry zverejnenej na stránkach Finančnej správy SR.Ostatné novinky verzie 17.32.00 Upravili sme spôsob napĺňania dátumu bankovej...

OMEGA 17.31.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.31.00Do programu Omega bol zapracovaný export kontrolného výkazu DPH do XML. Elektronicky ho podáte na stránke Finančnej správy prípadne cez aplikáciu e-dane. Pred samotným exportom kontrolného výkazu do XML,...

OMEGA 17.30.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.30.00Zapracovali sme daňové priznanie k dani z prímov právnických osôb platné pre rok 2013.Do programu sme zapracovali export do XML pre elektronické podanie.Ostatné novinky verzie 17.30.00 Aktualizovali sme...

OMEGA 17.21.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.21.00Zapracovali sme daňové priznanie k dani z prímov právnických osôb platné pre rok 2013.Do programu sme zapracovali export do XML pre elektronické podanie.Ostatné novinky verzie 17.21.00 Pri opravách v Cenníku...

OMEGA 17.11.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 17.11.00 Pri vytváraní penalizačnej faktúry a pri výbere položky z knihy pohľadávok a následnom uložení so zaúčtovaním do evidencie účtovných dokladov vznikala v programe systémová chyba. Chybu sme odstránili. Pri...

OMEGA 17.10.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 17.10.00 Ak ste platiteľom DPH, od 1.1.2014 vás čaká povinnosť podávať Kontrolný výkaz DPH. V súvislosti s touto legislatívnou zmenou sme zapracovali viacero úprav do programu Omega: - Údaje do kontrolného výkazu...

OMEGA 17.10.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 17.10.00 Ak ste platiteľom DPH, od 1.1.2014 vás čaká povinnosť podávať Kontrolný výkaz DPH. V súvislosti s touto legislatívnou zmenou sme zapracovali viacero úprav do programu Omega: - Údaje do kontrolného výkazu...

OMEGA 17.00.00

Stiahnuť verziuOstatné novinky verzie 17.00.00 Od 01. 01. 2014 platí 22 % sadzba dane z príjmov právnických osôb, ktorú sme zapracovali v programe. Prvý krát sa 22 % sadzba dane použije za zdaňovacie obdobie, ktoré začína od 01. 01. 2014. Od 01. 01. 2014 bude pre...

OMEGA 16.52.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.52.00 Bol zapracovaný nový hromadný príkaz na úhradu pre SLSP. Mení sa spôsob vypĺňania položiek príkazu, namiesto čísla účtu a kódu banky sa používa IBAN a SWIFT kód. Formulár pre pridávanie príkazu na úhradu...

OMEGA 16.50.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 16.50.00 Do programu bolo zapracované nové daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DPMV) platné od 1.1.2013. Do programu boli zapracované nové sadzby dane z motorových vozidiel pre Trnavský a Banskobystrický...

KROS
O nás
Blog
Kontakty