Menu

OMEGA 17.80.00

Top novinky verzie 17.80.00

>

Omega v novej technológii

 • Od verzie 17.80 je program Omega vyvíjaný v technológii Microsoft .NET. Až na malé zmeny ostala funkčnosť programu zachovaná a funguje rovnako ako v predošlej verzii. Nainštalovaním novej verzie postrehnete tieto zmeny:
 • Zjednodušené triedenie a vyhľadávanie údajov:
  • triedenie podľa jedného alebo viacerých stĺpcov súčasne (cez pravé tlačidlo myši nad hlavičkou tabuľky v zozname dokladov),
  • zmena v rýchlom filtri – nad každým stĺpcom naplnený filter údajmi, z ktorých môžete vyberať,
  • vyhľadávanie cez rýchly filter môžete používať aj v bočných paneloch vo fakturácii, sklade a číselníku partnerov.
 • Nové možnosti nastavenia tabuľky:
  • vzhľad pracovnej plochy Vám umožní navodiť si pri práci príjemnú atmosféru (Možnosti/Nastavenie tabuľky).
  • vlastné nastavenie stĺpcov – jedným klikom stĺpec odstránite, alebo ho umiestnite na požadované miesto.
  • chcete si na všetkých stĺpcoch v zozname dokladov nastaviť vhodnú šírku? Urobíte to pomocou novej funkcie „Automatická veľkosť (všetky stĺpce) prístupné cez pravé tlačidlo myši nad hlavičkou tabuľky v zozname dokladov.
 • Modernejší vzhľad programu:
  • nové možnosti nastavenia vzhľadu programu (Firma/Nastavenie/Všeobecné nastavenia/Užívateľ)

Ostatné novinky verzie 17.80.00

 • V súvislosti s prepisom programu do technológie Microsoft .NET, bola ukončená podpora pre MS SQL server 2000. V prípade, že databázy máte uložené na tomto serveri, tak pri otváraní databázy sa Vám zobrazí oznámenie s odporučením vykonať prechod na vyššiu verziu SQL servera.
 • Upravili sme tlačovú zostavu odoslaných preddavkových faktúr tak, aby sa v nej zobrazovalo dlhšie číslo dokladu.
 • V programe sme upravili zrkadlový import/export EUD, aby sa správne prideľovala evidencia a číselný rad pre okruh zahraničných došlých dobropisov.
 • Pri importe partnerov z textového súboru bol doplnený výpočet IBAN a SWIFT z naimportovaného čísla účtu a kódu banky.
 • Pri importe bankových výpisov a označení voľby “V prípade spárovania pridať do číselníka partnerov neexistujúci bankový účet” dochádzalo k vymazaniu IBAN-u z existujúcich bankových účtov daného partnera. Túto nezrovnalosť sme z programu odstránili.
 • Pri hromadnom prečíslovaní dokladov v evidencii účtovných dokladov, sa miešali súbory pripojené k dokladom v účtovníctve. Tento nedostatok sme z programu odstránili.
 • Export odoslaných faktúr pre EDI Tesco bol upravený tak, aby sa položky faktúry zaokrúhľovali na 3 desatinné miesta.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty