Menu

OMEGA 18.00.00

Top novinky verzie 18.00.00

>

Omega v novej technológii

 • Od verzie 17.80 je program Omega vyvíjaný v technológii Microsoft .NET. Až  na malé zmeny ostala funkčnosť programu zachovaná a funguje rovnako ako v  predošlej verzii. Nainštalovaním novej verzie postrehnete tieto zmeny:
 • Zjednodušené triedenie a vyhľadávanie údajov:
  • triedenie podľa jedného alebo viacerých stĺpcov súčasne (cez pravé tlačidlo  myši nad hlavičkou tabuľky v zozname dokladov),
  • zmena v rýchlom filtri – nad každým stĺpcom naplnený filter údajmi, z  ktorých môžete vyberať,
  • vyhľadávanie cez rýchly filter môžete používať aj v bočných paneloch vo  fakturácii, sklade a číselníku partnerov.
 • Nové možnosti nastavenia tabuľky:
  • vzhľad pracovnej plochy Vám umožní navodiť si pri práci príjemnú atmosféru  (Možnosti/Nastavenie tabuľky).
  • vlastné nastavenie stĺpcov – jedným klikom stĺpec odstránite, alebo ho  umiestnite na požadované miesto.
  • chcete si na všetkých stĺpcoch v zozname dokladov nastaviť vhodnú šírku?  Urobíte to pomocou novej funkcie „Automatická veľkosť (všetky stĺpce) prístupné  cez pravé tlačidlo myši nad hlavičkou tabuľky v zozname dokladov.
 • Modernejší vzhľad programu:
  • nové možnosti nastavenia vzhľadu programu (Firma/Nastavenie/Všeobecné  nastavenia/Užívateľ)
>

Nový výkaz Účtovná závierka pre podnikateľov

Do programu bol zapracovaný nový výkaz Účtovná závierka, ktorý obsahuje súvahu a  výkaz ziskov a strát. Nový výkaz budú podávať podnikatelia, ktorí podávajú  riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2014 a neskôr.na.

Ostatné novinky verzie 18.00.00

 • Do programu bol zapracovaný nový výkaz Účtovná závierka, ktorý obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát. Nový výkaz budú podávať podnikatelia, ktorí podávajú riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2014 a neskôr.
 • V časti “Počiatočné saldokonto” bola opravená chyba – od verzie 17.80 v ňom chýbala časť nastavenia s voľbami Pohľadávky/Záväzky a Tuzemské/Zahraničné.
 • V programe sme opravili chybu pri posielaní položiek do registračnej pokladnice. Problém vznikal v prípade, keď názov tovarovej skupiny obsahoval znak “čiarka”.
 • Pri zmene veľkosti tabuľky (zoomu) v zoznamoch dokladov, si program nepamätal upravený vzhľad stĺpcov cez Nastavenie tabuľky. Pamätanie vzhľadu tabuľky bolo do verzie 18.00 upravené.
 • Pre hlásenie Intrastat pri exporte do XML bolo pridané zotrieďovanie položiek podľa poradového čísla.
 • V programe bol upravený import z aplikácie iKros. Ak v importnom súbore niektorý text obsahoval odriadkovanie, import do Omegy sa nevykonal.
 • Pri prenose položiek z registračnej pokladnice sa v niektorých prípadoch skladové karty preniesli ako voľné položky. Prenášanie kariet z registračnej pokladnice sme upravili.
 • V časti Pohyby na skladovej karte sa do zoznamu načítavali aj pohyby, ktoré nevyhovovali prístupovým právam podľa číselných radov. Tento nedostatok sme odstránili.
 • V prípade, že vo windows bol nastavený oddeľovač desatinných miest bodka, program v niektorých častiach padal na chybovej hláške. Tento nedostatok sme odstránili.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty