Menu

OMEGA 18.20.00

Top novinky verzie 18.20.00

>

Výkazy pre Mikro účtovné jednotky

  Uľahčite si uzávierku roka 2014 ak spĺňate podmienky pre mikro účtovné jednotky. V časti Firma/Nastavenie/Všeobecné nastavenia si zmeníte typ účtovnej jednotky na “mikro”, na základe čoho program prevedie výkazy do štruktúry mikro účtovnej jednotky.
  Do programu sme zapracovali:

 • Nový výkaz Účtovná závierka pre MÚJ
 • Tlačové zostavy Podrobný rozpis položiek pre súvahu aj výkaz ziskov a strát
 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Poznámky k účtovnej závierke pre MÚJ
>

Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb (od verzie 18.11)

Aktualizované tlačivo Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb pre rok 2014. Boli pridané nové tabuľky a riadky v súvislosti s evidenciou daňovej licencie, zapracovaný nový spôsob umorenia daňovej straty a upravené výpočty pre jednotlivé riadky priznania.

>

Nový výkaz Účtovná závierka pre podnikateľov (od verzie 18.00)

Do programu bol zapracovaný nový výkaz Účtovná závierka, ktorý obsahuje súvahu a  výkaz ziskov a strát. Nový výkaz budú podávať podnikatelia, ktorí podávajú  riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2014 a neskôr.

Ostatné novinky verzie 18.20.00

 • Výkazy pre Mikro účtovné jednotky
   Uľahčite si uzávierku roka 2014 ak spĺňate podmienky pre mikro účtovné jednotky. V časti Firma/Nastavenie/Všeobecné nastavenia si zmeníte typ účtovnej jednotky na “mikro”, na základe čoho program prevedie výkazy do štruktúry mikro účtovnej jednotky.
   Do programu sme zapracovali:

  • Nový výkaz Účtovná závierka pre MÚJ
  • Tlačové zostavy Podrobný rozpis položiek pre súvahu aj výkaz ziskov a strát
  • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
  • Poznámky k účtovnej závierke pre MÚJ
 • Do časti Firma/kontrola bola doplnená nová kontrola pre mikro účtovné jednotky. Kontrola overí či na účtoch ktoré MÚJ nemá používať, nie je zostatok.
 • Opravili sme číslovanie strán v poznámkach k účtovnej závierke (zostavených k 31.12.2014 a neskôr). Číslovanie strán bolo nastavené od 1 a presunuté vpravo dole tlačovej zostavy.
 • V programe bola opravená chyba pri zadávaní názvu položky do faktúry. V prípade, že sa zadal ľubovolný text (voľná položka), po stlačení ENTER tento text položky zmizol.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty