Menu

OMEGA 17.21.00

Top novinky verzie 17.21.00

>

Daňové priznanie PO za rok 2013 (od verzie 17.20)

Zapracovali sme daňové priznanie k dani z prímov právnických osôb platné pre rok 2013.
>

Kontrolný výkaz DPH (od verzie 17.10)

Do programu sme zapracovali export do XML pre elektronické podanie.

Ostatné novinky verzie 17.21.00

  • Pri opravách v Cenníku služieb sa zobrazoval oznam s chybou Run time error. Tento nedostatok sme v programe opravili.
  • V programe bola opravená tlač zostavy poznámok k účtovnej závierke. Chyba bola v častiach E.c) (13) a E.c) (15), kde program netlačil Poznámku v daných bodoch.
  • V poznámkach k účtovnej závierke boli vykonané viaceré úpravy a opravené chyby: – v prípade, že prevod poznámok do novej štruktúry platnej od roku 2013 nebol dokončený v poriadku, mohli v poznámkach chýbať niektoré body. Teraz program kontroluje úplnosť štruktúry poznámok a doplní chýbajúce body. – v tabuľkách boli rozšírené stĺpce tak, aby zobrazovali aj vyššie sumy – ak používateľ v bode G. a) 1, 2, 4, 6 vymazal niektoré riadky, program pri ďalšom zobrazení tohoto bodu automaticky čistil tabuľku a dopĺňal vymazané riadky – opravená tlač bodov s nastavením “Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku” – netlačila sa Poznámka v prípade nastavenia “Tlačiť položky bez obsahovej náplne” – opravená tlač predchádzajúceho obdobia na prvej strane v prípade, že firma vznikla v roku 2013 – opravené načítanie z účtovníctva pre bod Fw – funkcia nedopĺňala stav pre bankový účet v bežnom období – opravená chyba “Subscript out of range”, ktorá mohla vzniknúť pri prevode do novej štruktúry, ak tabuľka v bode G. i) nemala žiadne riadky – opravená chyba “Application-defined or object-defined error”, ktorá sa mohla vyskytnúť pri tlači poznámok.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty