Menu

OMEGA 17.11.00

Ostatné novinky verzie 17.11.00

  • Pri vytváraní penalizačnej faktúry a pri výbere položky z knihy pohľadávok a následnom uložení so zaúčtovaním do evidencie účtovných dokladov vznikala v programe systémová chyba. Chybu sme odstránili.
  • Pri tlači zostavy Prehľad predajov z ECR podľa typu platby vznikala systémová chyba. Tento nedostatok sme odstránili.
  • Pri vytváraní uzávierky DPH program hlásil systémovú chybu. Chyba vznikala vtedy, ak bolo nastavené malé využitie virtuálnej pamäte (Omega-Nastavenie programu-Komunikácia s Windows). V niektorých databázach na databázovom serveri MS SQL Server 2005 taktiež pri vytváraní uzávierky DPH program hlásil chybu. Vzniknuté nedostatky sme odstránili.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty