Menu

OMEGA 21.12.00

Top novinky verzie 21.12.00

>

Nové tlačivo k dani z pridanej hodnoty

Nové tlačivo k dani z pridanej hodnoty podávate už za január 2018. V novej verzii nájdete nie len nový vzor ale aj možnosť podať ho elektronickými prostriedkami.

>

Prenos daňovej povinnosti podľa §69

  • Označte si skladové karty, na ktorých sa uplatňuje prenos DP a program automaticky doplní do odoslanej faktúry vo fakturácii príslušnú sadzbu DPH, typ sumy a tiež dodatočné údaje pre oddiel KV DPH A2.
  • Zjednodušte si účtovanie prenosu DP. Doplnili sme nové automatické účtovania pre pokladničné doklady a odoslané faktúry.

Ostatné novinky verzie 21.12.00

  • Označte si skladové karty, na ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti a program automaticky doplní do odoslanej faktúry vo fakturácii príslušnú sadzbu DPH, typ sumy a doplní dodatočné údaje pre oddiel KV DPH A2.
  • Zjednodušte si účtovanie prenosu daňovej povinnosti § 69 (doklady za obilniny alebo ryžu). Do evidencie účtovných dokladov sme doplnili nové vzory pre pokladničné doklady a odoslané faktúry.
  • Odstránili sme nedostatok pri importe skladových kariet z excelu. V niektorých prípadoch program nekorektne aktualizoval hodnoty pre EAN.
  • V editovateľnej tlačovej zostave Príjemka-výdajka program netlačil logo, pečiatku a podpis. Tento nedostatok bol odstránený.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty