Menu

OMEGA 22.21.00

Top novinky verzie 22.21.00

>

DPFO B za rok 2018

Ste fyzickou osobou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva? V novej verzii nájdete možnosť vyplniť a podať elektronicky Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za rok 2018.

>

DPPO 2018 už aj elektronicky

Zmeny v Daňovom priznaní k dani z príjmu právnických osôb za rok 2018

  • Nová strana v tlačive – príloha k oslobodeniu od dane podľa § 13a a §13b.
  • Zápočet daňovej licencie po novom – za rok 2018 sa prvýkrát neplatí, na jej zápočet však máte stále nárok.
  • Daňové priznania už viete podať elektronicky, a to cez portál FR SR alebo cez aplikáciu eDane priamo z programu.
>

Intrastat

Nový číselník Kódov colného sadzobníka pre Intrastat

  • Vo verzii nájdete aktualizované kódy colného sadzobníka pre Intrastat.
  • Hlásenie Intrastat už viete podať na tlačive platnom pre rok 2019.

Ostatné novinky verzie 22.21.00

  • Opravili sme chybu “Object reference not set” pri otvorení DPPO za rok 2017.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty