Menu

Verzie programu TAXA

TAXA 21.21

Top novinky verzie 21.21

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 21.20)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a podať elektronicky.

>

Daňový bonus na deti – Lex korona (od verzie 21.20)

Aby ste počas obdobia pandémie nestratili nárok na daňový bonus, zapracovali sme do daňových priznaní fyzických osôb za rok 2020 úpravu výpočtu pre vznik nároku na daňový bonus podľa zákona Lex korona.

>

Tlač a export daňového priznania z motorových vozidiel (od verzie 21.10)

Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.

>

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (od verzie 21.00)

Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v ktorom nájdete najmä zmeny v úprave ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách, ako aj pri niektorých typoch úžitkových vozidiel.

Ostatné novinky verzie 21.21

  • V Sprievodcovi sme opravili textovú chybu v sekcii Príjmy zo zamestnania, kde boli nesprávne uvedené riadky pri príjmoch Úhrn preddavkov na daň a Priznaný a vyplatený daňový bonus na deti.

Archívne verzie programu

TAXA 20.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 20.00Pre rok 2019 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. V daňovom priznaní program automaticky vypočíta daň a výšku predpokladanej dane na základe dátumu prvej evidencie vozidla. Daňové priznanie môžete...

TAXA 19.20

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 19.20V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2018. V daňovom priznaní môžete zadať údaje o kúpeľnej starostlivosti a o daňovom bonuse na zaplatené úroky. Od novej...

TAXA 19.10

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 19.10V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2018. V daňovom priznaní môžete zadať údaje o kúpeľnej starostlivosti a o daňovom bonuse na zaplatené úroky. Dôležité:...

TAXA 19.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 19.00Zapracovali sme tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel platné pre rok 2018. V daňovom priznaní program automaticky vypočíta daň a výšku predpokladanej dane na základe dátumu prvej evidencie vozidla.Daňové...

TAXA 18.30

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 18.30Od novej verzie je možné zabezpečiť prístup do programu heslom. Uvedené zmeny v programe boli zapracované z dôvodu pripravovanej legislatívy GDPR týkajúcej sa ochrany osobných údajov.V programe bolo zapracované Daňové priznanie k...

TAXA 18.20

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 18.20V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2017. Daňové priznanie typ B môžete vyexportovať a podať elektronicky.Ak chcete odložiť podanie daňového priznania, musíte...

TAXA 18.10

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 18.10V programe bolo zapracované Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2017.Ak chcete odložiť podanie daňového priznania, musíte tak urobiť na novom predpísanom tlačive. Do programu sme...

TAXA 18.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 18.00Zapracovali sme tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel platné pre rok 2017. V daňovom priznaní program automaticky vypočíta daň na základe dátumu prvej evidencie vozidla. Výšku dane si môžete skontrolovať v...

TAXA 17.00

Stiahnuť verziuTop novinky verzie 17.00So sprievodcom vyplníte daňové priznanie aj bez znalosti zákona. Pomocou jednoduchých otázok vám program pomôže s vyplnením poistenia, nezdaniteľných častí a daňového bonusu.Program na základe údajov o vozidlách vyplnených v...

KROS
Copy link