Menu

TAXA 21.22

Top novinky verzie 21.22

>

Legislatívna zmena DPFO (od verzie 21.20)

V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B platné pre rok 2020. Od novej verzie môžete Daňové priznanie typ B a rovnako aj typ A nielen vytlačiť, ale aj vyexportovať a podať elektronicky.

>

Daňový bonus na deti – Lex korona (od verzie 21.20)

Aby ste počas obdobia pandémie nestratili nárok na daňový bonus, zapracovali sme do daňových priznaní fyzických osôb za rok 2020 úpravu výpočtu pre vznik nároku na daňový bonus podľa zákona Lex korona.

>

Tlač a export daňového priznania z motorových vozidiel (od verzie 21.10)

Daňové priznanie z motorových vozidiel pre rok 2020 je možné od tejto verzie vytlačiť, vyexportovať a je pripravené na elektronické podanie.

>

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (od verzie 21.00)

Pre rok 2020 sme aktualizovali Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v ktorom nájdete najmä zmeny v úprave ročnej sadzby dane pri návesových jazdných súpravách, ako aj pri niektorých typoch úžitkových vozidiel.

Ostatné novinky verzie 21.22

  • V DPFO typ B sme pre rok 2020 upravili dopĺňanie výdavku z výkonu osobnej asistencie do prílohy č. 3. Odteraz sa výdavky z výkonu osobnej asistencie do prílohy neprenášajú.
  • Opravili sme načítanie Oznámenia o predĺžení lehoty DPFO do aplikácie eDANE, keď sa použilo tlačivo s nesprávnym kódom dokumentu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty