BLOG

TAXA 20.31

Stiahnuť verziu Top novinky verzie 20.31 > Úprava odpočtu daňovej straty - Lex korona (od verzie 20.31) Na základe doplneného poučenia na...

TAXA 20.30

Stiahnuť verziu Top novinky verzie 20.30 > Odpočet daňovej straty - Lex korona (od verzie 20.30) V súvislosti s balíkom opatrení na zmiernenie...

TAXA 20.21

Stiahnuť verziu Top novinky verzie 20.21 > Legislatívna zmena DPFO (od verzie 20.20) V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z...

TAXA 20.20

Stiahnuť verziu Top novinky verzie 20.20 > Legislatívna zmena DPFO (od verzie 20.20) V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani...

TAXA 20.10

Stiahnuť verziu Top novinky verzie 20.10 > Legislatívna zmena DPFO (od verzie 20.10) V programe je zapracované nové Daňové priznanie k dani z...
KROS