Menu

CENKROS 4 2021/I

Top novinky verzie 2021/I

>

Nový webový modul Priebeh výstavby, ktorý prináša

 • Online spoluprácu nad súpismi prác
 • Zdieľanie dokumentácie k stavbe
 • Prístup do súpisu kedykoľvek a kdekoľvek cez webový prehliadač
 • Prácu nad celou stavbou v jednej tabuľke
 • Jednoduchú komunikáciu nad súpismi prác so stavbyvedúcim alebo majiteľom
 • Odsúhlasovanie fakturovaných výkonov s investorom online
 • Stále zálohovanie a nezávislosť riešenia od konkrétneho počítača
>

Cenníková databáza Cenekon

 • Smerné položky pre verejné obstarávanie vo všetkých 59 cenníkoch prác
 • Viac ako 40 000 nových smerných a komerčných položiek prác a materiálov
 • Aktualizované dopravné značenia podľa novej vyhlášky z roku 2020
 • Takmer 200 predajcov a výrobcov stavebných materiálov v materiáloch online

Ostatné novinky verzie 2021/I

 • KROS platforma : Zdieľanie – Prinášame vylepšené udeľovanie práv a prehľadnosť v pridelených právach pre aplikácie alebo zdieľané projekty v platforme. Pre rôzne aplikácie je možné nastaviť rôzne práva od zakázaného prístupu až po práva na plný prístup.
 • CENKROS 4 : Kopírovanie plných a skrátených popisov položiek – v oprave položky pribudla na karte plného popisu možnosť vložiť tento popis do skráteného popisu položky a aj možnosť prebrať skrátený popis do plného popisu položky. Túto funkciu je možné použiť aj pre viac položiek.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty