Menu

Novoročná verzia OLYMPU 21.00

Na rok 2021 pre nás zákonodarcovia už tradične pripravili mnoho zmien týkajúcich sa legislatívy v oblasti miezd, a tak sa po krátkej sviatočnej pauze môže kolotoč pracovných povinností roztočiť odznovu. Mimochodom, máte pocit, že sa v roku 2020 aspoň na chvíľu zastavil 😊? Veríme, že nová verzia OLYMPU 21.00 vám uľahčí štart do nového pracovného roka a najmä, že nastávajúci rok bude menej turbulentný na rýchle a neplánované zmeny ako ten predošlý.

Stiahnuť verziu

Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV)

Od 1. 1. 2021 pridelí Sociálna poisťovňa každému právnemu vzťahu nové identifikačné číslo, prostredníctvom ktorého bude prebiehať komunikácia medzi zamestnávateľom a Sociálnou poisťovňou. IČPV je 12-miestny jedinečný identifikátor právneho vzťahu, ktorý sa bude uvádzať na RLFO ako aj na výkazoch. Pre uľahčenie evidencie pri už existujúcich pracovných pomeroch sme vo verzii 21.00 vytvorili možnosť naimportovať identifikačné čísla k jednotlivým pracovníkom za pomoci .csv formátu cez menu Mzdové funkcie.

Nové tlačivo a export Registračného listu FO

Niekoľko zmien vo vykazovaní údajov sa dotklo aj RLFO. Taktiež sa zmenila štruktúra vo vykazovaní exportovaného RLFO. Vo verzii nájdete zapracované aktuálne tlačivo a export RLFO, ktoré vám OLYMP vyplní v správnej štruktúre so správnymi údajmi v závislosti podľa typu RLFO.
Novinkou je, že od januára 2021 sa ruší povinnosť cez RLFO oznamovať zmenu pri začiatku a konci materskej a rodičovskej dovolenke. Program vám ho v takomto prípade nevytvorí. Povinnosť poslať prerušenie pri rodičovskej dovolenke ostáva naďalej.

Minimálna mzda a zmeny v povinných zákonných príplatkoch

Tak ako každý rok, zmeny neobišli ani minimálnu mzdu. Sadzba pre rok 2021 je stanovená na 623 eur pri mesačnej mzde. Minimálna mzda za každú hodinu odpracovanú zamestnancom sa zvýšila na 3,580 eura. Zmeny sa týkajú aj minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti práce (1 – 6). Pri povinných zákonných príplatkoch sa upravil spôsob výpočtu a niektoré z príplatkov sú stanovené pevnou čiastkou. Po stiahnutí aktuálnej verzie môžete nechať starosti so sledovaním minimálnych mzdových nárokov na OLYMP.

Nadčasový príplatok pri 3. alebo 4. rizikovej kategórii

Pri zamestnancoch, ktorí majú v Mzdových údajoch označené zaradenie do 3. alebo 4 rizikovej kategórie, bude OLYMP od januára 2021 automaticky sledovať príplatok vo výške 35 % priemerného hodinového zárobku po pridaní zložky mzdy 145 – nadčasový príplatok.

Aktualizované daňové tlačivá

Do novej verzie sme nezabudli pridať ani aktualizované daňové tlačivá pre rok 2021, ako Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2020, Vyhlásenie na zdanenie príjmov pre rok 2021, Oznámenie o dani vyberanej zrážkou za rok 2021. Samozrejmosťou sú aj aktualizované veličiny ako nezdaniteľná časť základu dane, či nová výška daňového bonusu.

Ako získať novú verziu?

Novú verziu OLYMPU s najnovšími funkciami máte dostupnú vďaka platnému Balíku podpory. Stiahnuť si ju môžete priamo z programu cez menu O programe – Over/Stiahni verziu z internetu alebo z našej webovej stránky. Už vám vypršala platnosť Balíka podpory? Obnovte si ho jednoducho v KROS účte a užívajte si všetky výhody, ktoré vám platný balík prináša.

Stiahnuť verziu

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty