Archív verzií OLYMP

OLYMP 20.50

Top novinky verzie 20.50

>

Legislatíva

Životné minimum je od 1.7.2020 upravené na sumu 214,83 €.

Ostatné novinky verzie 20.50

  • Životné minimum je od 1.7.2020 upravené na sumu 214,83 €.
  • Aktualizované texty v dokumentoch Podklady pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B. Pred tlačou tiež pribudla možnosť uviesť len zamestnancov v pracovnom pomere k zvolenému dátumu, keďže zamestnávateľ si môže žiadať o poskytnutie príspevku len za zamestnancov, ktorí sú ku dňu predloženia výkazu v pracovnom pomere.
  • Pri exporte Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP 1-04 pribudla možnosť neuvádzať do tejto štatistiky odpustené odvody za apríl 2020. Po zapnutí voľby Organizácia mala odpustené odvody za apríl 2020 sa aprílové odvody neuvedú do elementu cena práce.
  • Aktualizovaný dokument Podklady k štvrťročnému výkazu v školstve (Tlač – Štatistiky).
  • Nový dokument Prehľad dovolenky (Tlač – Dovolenky – Čerpanie dovolenky), ktorý obsahuje zoznam zamestnancov s údajmi o ročnom nároku na dovolenku, nároku k danému mesiacu, čerpaní a zostatku dovolenky.
  • Upravené zobrazovanie Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň v aplikácii e-dane. V niektorých prípadoch sa po vyexportovaní prehľad v e-daniach nezobrazil.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 20.41

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.41Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B platné pre obdobie od apríla 2020.Ostatné novinky verzie 20.41 Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie finančného...

OLYMP 20.40

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.40Nový export a tlačivo Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu. Nová zložka mzdy 331 prekážky v práci v krízovej situácii. Nové dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku...

OLYMP 20.35

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.35Výkaz pre priznanie finančného príspevku (opatrenie č. 1) k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19. Pri generovaní prevodných príkazov možnosť rozčleniť poistné na poistné...

OLYMP 20.30

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.30Karanténna PN a mimoriadna OČR v súvislosti s COVID-19. Nový export a tlačivo Registračného listu FO. V mesiaci máj a jún doplnená zložka mzdy 271 odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat). Možnosť evidovať...

OLYMP 20.20

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.20Výpočet odvodov na sociálne poistenie od 1.1.2020 v prípade priznania dôchodkov. Upravený formulár Evidencia dôchodkov. Aktualizovaný dokument Sumárny prehľad RZD podľa pracovníkov, ktorý je navyše možné upraviť...

OLYMP 20.11

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.11Mzdové veličiny platné pre rok 2020 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy, ...). Nová zložka mzdy 971 - príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Maximálne do sumy 275 €...

OLYMP 20.10

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.10Aktualizovaný dokument Oznámenie o dani vyberanej zrážkou za rok 2020. Aktualizované štatistické tlačivá Ročný výkaz o úplných nákladoch práce za rok 2019 a Štvrťročný výkaz o práci za rok 2020.Ostatné novinky...

OLYMP 20.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.00Mzdové veličiny platné pre rok 2020 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy, ...). Nová zložka mzdy 971 - príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Maximálne do sumy 275 €...

OLYMP 19.70

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.70Nastavenie zložky mzdy 272 Odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2019. Nová zložka mzdy 121 Príplatok za profesijný rozvoj. Aktualizovaný dokument Oznámenie o výške a zložení funkčného platu....

OLYMP 19.50

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.50Životné minimum je od 1. 7. 2019 upravené na sumu 210,20 €.Zjednodušená karta Mzdové údaje v Personalistike a prehľadnejšie karty Personálne údaje a Adresy. Zjednodušené a prehľadnejšie formuláre pre Zložky mzdy a...

KROS
Copy link