Menu
 1. OLYMP
 2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 22.70

Top novinky verzie 22.70

>

Legislatíva

 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 • Nová výška stravného v kalkulačke stravných lístkov
 • Nové kódy odborov vzdelania pre rok 2022
>

Iné

 • Možnosť odosielať dokumenty zamestnancom z programu Olymp prostredníctvom vlastného e-mailového konta.

Ostatné novinky verzie 22.70

 • Aktualizovaný dokument Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa), ktorý je platný od júla do decembra 2022. Dokument sa aktualizoval kvôli novému vykazovaniu údajov o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse v r. 13.
 • Aktualizovali sme kalkulačku stravných lístkov (Mzdové funkcie – Kalkulačka stravných lístkov). Od 1.9.2022 sa zvyšuje suma stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 6,40 €.

 • Aktualizované kódy odborov vzdelania na rok 2022 používané v štatistikách pre Treximu.

 • Na základe vyjadrenia Finančnej správy platí, že výpočet percentuálneho limitu z čiastkového základu dane sa určí podľa počtu vyživovaných detí, na ktoré vzniká nárok na daňový bonus, t.j. nezapočítajú sa deti, na ktoré si zamestnanec uplatňuje dotáciu na stravu. Z tohto dôvodu sme z Personalistiky – Rodinné údaje – Deti odstránili záložku Ďalšie obdobia na účely DB.

 • Pri exporte z Olympu do programu Alfa plus sa po novom suma finančného príspevku na stravu zo SF zadaná zložkou mzdy 516 nezapočítava do mzdy na výplatu, resp. osobného účtu zamestnanca.

 • Od verzie máte možnosť odosielať dokumenty zamestnancom z programu Olymp prostredníctvom vášho e-mailového konta. Cez menu Nastavenia – Užívatelia – E-mail konto viete konkrétnemu používateľovi zvoliť a nastaviť vlastné e-mailové konto. Vo formulári si môžete vybrať e-mailové konto najčastejšie používaných poskytovateľov s prednastavenými údajmi, kde stačí vyplniť len vaše prihlasovacie údaje alebo si môžete vybrať vlastné e-mailové konto a údaje zadefinovať sami. Zadané nastavenie sa použije pri odosielaní dokumentov e-mailom cez tlačidlo Odoslať e-mailom v tlačovom formulári.

 • Pri odosielaní e-mailov z programu sa náhľad e-mailu otvorí v programe, ktorý je vo Windowse predvolený na otváranie e-mailových správ (.eml súborov). Môže to byť aj iný program ako Outlook.

 • Opravili sme chybu v prístupových právach tak, že ak používateľ Olympu nemá nastavené prístupové práva na evidenciu Exporty, bude neprístupný aj Export žiadosti o poskytnutie podpory – Kurzarbeit.

 • Opravená chyba, ktorá sa mohla vyskytnúť pri tlači podkladov pre žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce. Zamestnanec nemusel byť započítaný do počtu zamestnancov, ktorí splnili podmienky kvôli nevyčerpanej dovolenke, ktorú program nesprávne vypočítal, ak sa dovolenka čerpala po hodinách.

 • Zamestnancovi sa mohol nesprávne určiť počet odpracovaných dní pre finančný príspevok na stravu. Ak mal zamestnanec evidovanú náhradu za stravu z dôvodu služobnej cesty, ale zároveň mal počas tohto dňa aj mzdu za nadčas za viac ako 2 hodiny, vo finančnom príspevku na stravu program nesprávne počítal s týmto dňom ako s odpracovaným, za ktorý mu vznikol nárok na stravu.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 22.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.50 Nová výška a výpočet daňového bonusu Nové tlačivo pre kontrolu výpočtu daňového bonusu Nový prepočet daňového bonusu dopracovaný do mzdovej kalkulačky Ostatné novinky verzie 22.50 Od 1.7.2022 sa mení výška...

OLYMP 22.41

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.41 Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu pre občana EÚ (vznik a skončenie) Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu pre štátnych príslušníkov tretích krajín (vznik a skončenie) Ostatné novinky verzie 22.41...

OLYMP 22.40

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.40 Zapracovaná tlačová zostava a export podkladov k žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce. Upravili sme sumu stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 6 €. Ostatné novinky...

OLYMP 22.31

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.31 Aktualizovaný export a tlačivo pre Mesačný výkaz poistného pre Sociálnu poisťovňu. Nový dokument Dohoda o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce Nový dokument Zoznam pracovníkov podľa splnenia...

OLYMP 22.30

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.30 Aktualizovaný export a tlačivo pre Mesačný výkaz poistného pre Sociálnu poisťovňu. Nový dokument Dohoda o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce Nový dokument Zoznam pracovníkov podľa splnenia...

OLYMP 22.21

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.21 Aktualizovaný export a tlač Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu od obdobia 03/2022. Ostatné novinky verzie 22.21 Nová zložka mzdy 336 – Prekážky v práci počas skrátenej práce. Zamestnávateľ...

OLYMP 22.20

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.20 Nová zložka mzdy 336 – Prekážky v práci počas skrátenej práce. Nové poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom...

OLYMP 22.10

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.10 Výpočet Ročného zúčtovania dane za rok 2021. Aktualizované dokumenty Ročné zúčtovanie dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane. Aktualizované tlačivo a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2021....

OLYMP 22.01

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.01 Aktualizovaný export mesačného výkazu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Mzdové veličiny platné pre rok 2022 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy...)....

OLYMP 22.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.00 Mzdové veličiny platné pre rok 2022 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy...). Aktualizovaný výpočet zrážok po životné minimum (výživné, zrážka nariadená súdom,...

KROS
O nás
Blog
Kontakty