Verzie programu OLYMP

OLYMP 21.13

Top novinky verzie 21.13

>

Legislatíva

 • Aktualizované tlačivá a exporty Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B platné od januára 2021.

Ostatné novinky verzie 21.13

 • Zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020.

 • Aktualizovaný dokument Zúčtovanie preddavkov na daň pre rok 2020 (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).

 • Aktualizovaný dokument Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).

 • Nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2021 (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).

 • Aktualizovaný export Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu (Exporty – Sociálna poisťovňa).

 • Aktualizovaný dokument Mesačný výkaz poistného a Mesačný výkaz poistného – príloha pre Sociálnu poisťovňu (Tlač – Odvody poistného – Výkazy Sociálna poisťovňa).

 • Aktualizovaný dokument Výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov – príloha pre Sociálnu poisťovňu (Tlač – Odvody poistného – Výkazy Sociálna poisťovňa).

 • Nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc (Tlač – Štatistiky). Obsahuje údaje o veku a dosiahnutom vzdelaní zamestnancov ku dňu vstupu do projektu, ako aj súčty v požadovanom členení.

 • Aktualizovaný dokument Registračný list zamestnávateľa (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa).

 • Registračný list zamestnávateľa sa od 1.1.2021 pri odhláške už nevytvára. Odhláška sa podáva len za obdobie do 31.12.2020.

 • Identifikačné číslo pracovného vzťahu bolo doplnené na dokument Personálne a mzdové údaje pracovníka (Tlač – Mzdy – Mzdový list). Do niektorých editovateľných reportov je možné pridať IČPV cez Editor reportov (napr. Zoznam pracovníkov, Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov…).

 • Pri importe IČPV (Mzdové funkcie – Import IČPV) sa automaticky doplnia na začiatok čísla nuly ak je kratšie ako 12 znakov.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 21.12

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.12 Upravený xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B (Exporty – Prvá pomoc +) z dôvodu zmeny štruktúry xml súboru na slovensko.sk. Opravená chyba pri zobrazení počtu...

OLYMP 21.11

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.11 Výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020 Aktualizovaný export a tlač výkazov pre Sociálnu poisťovňu Nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc Ostatné novinky verzie...

OLYMP 21.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.00 Mzdové veličiny platné pre rok 2021 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy...) Nový výpočet niektorých príplatkov od 1.1.2021 Možnosť zaevidovať Identifikačné číslo...

OLYMP 20.81

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.81 Upravený xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B (Exporty - Prvá pomoc +) z dôvodu zmeny štruktúry xml súboru na slovensko.sk. Ostatné novinky verzie 20.81...

OLYMP 20.80

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.80 Aktualizované dokumenty a zapracovaný xml export Podklady pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19 pre...

OLYMP 20.70

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.70Sprístupnená zložka mzdy 272 - odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2020. Nová zložka mzdy 990 príspevok z ÚPSVaR, ktorú je možné použiť v prípade, že zamestnávateľ vypláca zamestnancovi...

OLYMP 20.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.50Životné minimum je od 1.7.2020 upravené na sumu 214,83 €.Ostatné novinky verzie 20.50 Životné minimum je od 1.7.2020 upravené na sumu 214,83 €. Aktualizované texty v dokumentoch Podklady pre priznanie...

OLYMP 20.41

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.41Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B platné pre obdobie od apríla 2020.Ostatné novinky verzie 20.41 Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie...

OLYMP 20.40

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.40Nový export a tlačivo Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu. Nová zložka mzdy 331 prekážky v práci v krízovej situácii. Nové dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku...

OLYMP 20.35

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.35Výkaz pre priznanie finančného príspevku (opatrenie č. 1) k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19. Pri generovaní prevodných príkazov možnosť rozčleniť poistné na poistné...

KROS
Copy link