Menu

Verzie programu OLYMP

OLYMP 21.70

Top novinky verzie 21.70

>

Legislatíva

 • Sprístupnená zložka mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2021.
 • Upravený export a tlač oznámenia o zmene platiteľa poistného do zdravotnej poisťovne od 1.10.2021.
>

Stravovanie zamestnancov

 • Nový dokument Podklady pre výpočet finančného príspevku na stravu.
 • Možnosť označiť zamestnancov podľa spôsobu zabezpečenia stravovania.
 • V dokumente Potvrdenie prevzatia stravných lístkov možnosť Zobraziť zamestnancov bez zrážky.

Ostatné novinky verzie 21.70

 • Sprístupnená zložka mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2021. Od roku 2021 je daňovo-odvodové zvýhodnenie tohto plnenia zrušené. Odvody na sociálne, zdravotné poistenie a daň sa platia z celej sumy.

 • Upravený export a tlač oznámenia o zmene platiteľa poistného do zdravotnej poisťovne od 1.10.2021. Zamestnávateľ od 1.10.2021 nezasiela do zdravotnej poisťovne oznámenie o zmene platiteľa poistného v prípadoch ak zamestnanec poberá rodičovský príspevok (1C), ošetrovné (1O), dávku materské (1O) a dávku nemocenské (1O). V programe sa už oznámenie v týchto prípadoch nevytvorí. V prípade vzniku PN, pri ktorej zamestnávateľ od prvého dňa vypláca náhradu príjmu ostáva povinnosť oznámiť začiatok poberania náhrady príjmu kódom 1O Z. Koniec poberania náhrady príjmu sa oznamuje len ak PN trvá maximálne 10 dní.
 • Nový dokument Podklady pre výpočet finančného príspevku na stravu (Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy – Zabezpečenie stravovania zamestnancov – podklady). Dokument slúži ako podklad pre priznanie finančného príspevku na stravovanie. Obsahuje zoznam zamestnancov s údajmi o počte dní, výške príspevku na deň, vyplatenej sume a spôsobe jeho poskytnutia. Údaje sa doplnia z vypočítaných miezd, v prípade, že mzda nie je vypočítaná, zobrazia sa údaje zadané v Personalistike.

 • V hlavnom menu programu bola doplnená možnosť označiť zamestnancov podľa spôsobu zabezpečenia stravovania. Označiť je možné zamestnancov so zrážkou stravné alebo s finančným príspevkom na stravu, resp. kombináciou týchto dvoch spôsobov.
 • Pred tlačou dokumentu Potvrdenie prevzatia stravných lístkov (Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy – Zabezpečenie stravovania zamestnancov – podklady) pribudla možnosť Zobraziť zamestnancov bez zrážky. Ak je zapnutá, zobrazia sa na dokumente aj zamestnanci, ktorí nemajú zrážku stravné v Personalistike alebo vo výplate. V prípade vypnutej voľby sa zobrazia iba zamestnanci so zrážkou stravné.

 • Upravené otváranie exportných súborov pre daňový úrad v aktualizovanej aplikácii e-Dane.
 • Aktualizované kódy odborov vzdelania na rok 2021 používané v štatistikách pre Treximu.
 • Do dokumentov Výplatná páska – Výpis zložiek (editovateľná), Zoznam pracovníkov (editovateľný) a Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov (editovateľná) bola dopracovaná možnosť doplniť cez editor reportov aj rizikovú kategóriu.

 • Vo formulári s počtom výplat za jednotlivé firmy (O programe – Počet výplat) pribudla voľba Zobraziť len firmy spracované v aktuálnom mesiaci. Po jej zapnutí sa zobrazia iba tie firmy, ktoré majú v aktuálnom mesiaci vygenerované výplaty, ostatné v zozname nebudú.
 • Aktualizovaný dokument Potvrdenie na uplatnenie nároku na nemocenskú dávku (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa – Potvrdenie na účely uplatnenia ND).
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 21.51

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgrade Top novinky verzie 21.51 Aktualizovaný export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A vo formáte .csv (Prvá pomoc, Prvá pomoc +/++) od júla 2021. Pred exportom/tlačou je možné zvoliť, či žiadate o...

OLYMP 21.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.50 Nová výška životného minima od 1.7.2021. Nová výška daňového bonusu na dieťa vo veku 6 – 15 rokov od 1.7.2021. Finančný príspevok na stravu: Na zložkách mzdy doplnená voľba „vyplatené mimo miezd“ a tiež...

OLYMP 21.41

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.41 Aktualizovaný export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu. Vytváranie prerušenia na RLFO pri PN po uplynutí predĺženého podporného obdobia s novým kódom prerušenia 13. Aktualizovaný xml...

OLYMP 21.40

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.40 Pridaná zložka mzdy 271 odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) pre rok 2021. Vytváranie prerušenia na RLFO od 91. dňa pri dlhodobej OČR s novým kódom prerušenia 12. Nová možnosť pre výpočet počtu dní na...

OLYMP 21.30

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.30 Zadávanie dlhodobej OČR od 1.4.2021 Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B – aktualizované xml pre Prvú pomoc+ a doplnené xml pre Prvú pomoc++ Viaceré možnosti pre...

OLYMP 21.21

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.21 Na zložke mzdy 180 príplatok za prácu v noci je opäť prístupný kalendár na zadávanie dní. Prevodné príkazy je opäť možné odoslať cez aplikáciu MyJob. Opravený formulár pracovníka v Personalistike, kedy pri...

OLYMP 21.20

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.20 Nové zložky mzdy pre pridanie finančného príspevku na stravu od 03/2021. Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B – aktualizované xml a doplnený export vo formáte csv....

OLYMP 21.13

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.13 Aktualizované tlačivá a exporty Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B platné od januára 2021. Ostatné novinky verzie 21.13 Zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok...

OLYMP 21.12

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.12 Upravený xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B (Exporty – Prvá pomoc +) z dôvodu zmeny štruktúry xml súboru na slovensko.sk. Opravená chyba pri zobrazení počtu...

OLYMP 21.11

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.11 Výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020 Aktualizovaný export a tlač výkazov pre Sociálnu poisťovňu Nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc Ostatné novinky verzie...

KROS
Copy link