Menu
 1. OLYMP
 2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 24.20

Top novinky verzie 24.20

Legislatíva:

 • Uplatňovanie odvodovej úľavy pre potravinárov

Aktualizované dokumenty a export:

 • Ročný výkaz o úplných nákladoch práce za rok 2023
 • Štvrťročný výkaz o práci (Práca A 2-04) a Štvrťročný výkaz o práci v produkčnom odvetví (Práca B 2-04)
 • Export zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2024

Ostatné novinky verzie 24.20

 • Od verzie je možné vyexportovať csv súbor so zamestnancami, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím cez menu Export – ZPS evidencia v časti ÚPSVR. Súbor si následne naimportujete do evidencie ZPS na stránke služby zamestnanosti. Súbor slúži ako pomôcka pri vyplňovaní ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP.

 • Aktualizovaný Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (ÚNP 1-01) za rok 2023.

 • Aktualizované podklady k ročnému závodnému výkazu vo veľkých podnikoch – 304. modul za rok 2023.

 • Aktualizované podklady k štvrťročnému výkazu v školstve (1-04) za rok 2024 (Tlač – Štatistiky).

 • Aktualizovaný štatistický výkaz Štvrťročný výkaz o práci (Práca A 2-04) v menu Tlač – Štatistiky – Štvrťročný výkaz o práci 2-04. Pribudla možnosť modul 5 Zamestnanci a mzdy výkazu A 2-04 vyexportovať ako csv súbor cez menu Exporty –  Štatistický úrad a potom naimportovať do výkazu na stránke štatistického úradu. 

 • Aktualizovaný štatistický výkaz Štvrťročný výkaz o práci v produkčnom odvetví (Práca B 2-04) v menu Tlač – Štatistiky – Štvrťročný výkaz o práci 2-04. Pribudla možnosť modul 143 Základné ukazovatele o práci výkazu B 2-04 vyexportovať ako csv súbor cez menu Exporty –  Štatistický úrad a potom naimportovať do výkazu na stránke štatistického úradu. 

 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2024 (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).

 • V období od 1.3.2024 do 30.6.2024 si v zmysle zákona môžu vybraní zamestnávatelia v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle opäť uplatniť tzv. odvodovú úľavu pre potravinárov. V tomto období nie sú povinní platiť odvody zamestnávateľa (okrem úrazového a garančného poistenia) zo sumy 750 € mesačne na zamestnanca. Od mesiaca marec je opäť sprístupnená voľba Úľava potravinári v Organizácia – Podnik. V prípade, že vyplácate mzdy nasledujúceho mesiaca, kvôli výkazu VPP za február, je potrebné spustiť prepočet výplat vo februári 2024.

Ďalšie súbory na stiahnutie
Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 24.11

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 24.11Legislatíva: Aktualizovaný export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2023 Ostatné novinky verzie 24.11 Aktualizovaný export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2023. Prostredníctvom hlásenia môžete požiadať o...

OLYMP 24.10

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 24.10Legislatíva: Výpočet Ročného zúčtovania dane za rok 2023 Aktualizované dokumenty Ročné zúčtovanie dane Aktualizované tlačivo a export Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň Zmena sadzby poistného na...

OLYMP 24.01

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 24.01Oprava: Opravená chyba súvisiaca s výpočtom minimálneho preddavku na zdravotné poistenie. Zamestnancovi, ktorý má v Personalistike na záložke Min. preddavok zaevidovaný dôvod, pre ktorý sa nemá uplatniť...

OLYMP 24.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 24.00Legislatíva: Mzdové veličiny platné pre rok 2024 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť na daňovníka, maximálne vymeriavacie základy) Aktualizované minimálne výšky povinných príplatkov Zmena vylúčenej doby od...

OLYMP 23.90

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.90 Prepojenie služby elektronická PN (ePN) s programom Olymp Prenos ePN priamo do Personalistiky zamestnanca Ostatné novinky verzie 23.90 Prepojenie programu Olymp so službou elektronická PN (ePN) Sociálnej...

OLYMP 23.80

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.80 Automatické prepojenie programu Olymp s dochádzkovým systémom KROS Dochádzka Odvodová úľava pre zamestnávateľov v potravinárstve Ostatné novinky verzie 23.80 Automatické prepojenie programu Olymp s...

OLYMP 23.71

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 23.71 Opravená chyba verzie 23.70 v súvislosti s odvodovou úľavou pre potravinárov. V prípade zadaného SK NACE pre potravinárov a vygenerovaní miezd na verzii 23.70 sa v prevodnom príkaze uviedol odvod na sociálne...

OLYMP 23.70

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 23.70 Aktualizovali sme kalkulačku stravných lístkov (Mzdové funkcie – Kalkulačka stravných lístkov). Od 1.10.2023  sa zvyšuje suma stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 7,80 €. Opravená...

OLYMP 23.60

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 23.60 Na základe aktualizovaného metodického pokynu Sociálnej poisťovne sme upravili  vypĺňanie Evidenčného listu dôchodkového poistenia pre dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Pre tieto dohody sa...

OLYMP 23.51

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 23.51 Opravená chyba pri výpočte dopočtu do minimálneho preddavku na zdravotné poistenie, ktorá sa mohla prejaviť vo výpočte miezd od júla 2023. Dopočet sa vypočítal v nesprávnej vyššej sume. Upravené zobrazenie...

KROS
O nás
Blog
Kontakty