Verzie programu OLYMP

OLYMP 21.40

Top novinky verzie 21.40

>

Legislatíva

  • Pridaná zložka mzdy 271 odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) pre rok 2021.
  • Vytváranie prerušenia na RLFO od 91. dňa pri dlhodobej OČR s novým kódom prerušenia 12.
  • Nová možnosť pre výpočet počtu dní na zložkách mzdy týkajúcich sa finančného príspevku na stravu 979 a 516.

Ostatné novinky verzie 21.40

  • Pre rok 2021 bola doplnená zložka mzdy 271 odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat). Od roku 2021 sa ruší odvodovo-daňové zvýhodnenie 13. platu, t. j. daň a odvody na SP a ZP sa od tohto roka platia z celej sumy vyplateného plnenia.
  • Na zložkách mzdy N04 ošetrovanie člena rodiny 55% a N22 ošetrovanie člena rodiny neplatené bola doplnená voľba “Dlhodobá OČR”, ktorá sa zapína v prípade dlhodobej starostlivosti o člena rodiny v prirodzenom prostredí. Od 91. dňa takejto OČR sa vytvára prerušenie s novým kódom 12.
  • Pri tlači a exporte Registračného listu FO na Sociálnu poisťovňu bolo zapracované vytváranie prerušenia od 91. dňa pri dlhodobej OČR s novým kódom prerušenia 12.
  • Kontrola údajov v Olympe (Firma – Kontrola údajov) bola upravená tak, aby správne vykazovala chyby pri krátkodobej a dlhodobej OČR od 1.4.2021.
  • Na zložkách mzdy 979 Finančný príspevok na stravu a 516 Finančný príspevok na stravu zo SF pribudla ďalšia možnosť pre výpočet počtu dní pri tarife EUR na deň. Môžete ju využiť pri zadávaní príspevku na stravu 2 mesiace vopred. Vybrať sa dá predpokladaný počet dní na mesiac, ktorý nasleduje ako druhý v poradí za aktuálnym mesiacom. Aj v tomto prípade je možné zvoliť odpočítavanie neodpracovaných dní z aktuálneho, resp. predchádzajúceho mesiaca.
  • Opravená chyba, pri ktorej sa na prvý krát neuložili ručne zadané hodiny a dni na zložke mzdy.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 21.30

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.30 Zadávanie dlhodobej OČR od 1.4.2021 Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B – aktualizované xml pre Prvú pomoc+ a doplnené xml pre Prvú pomoc++ Viaceré možnosti pre...

OLYMP 21.21

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.21 Na zložke mzdy 180 príplatok za prácu v noci je opäť prístupný kalendár na zadávanie dní. Prevodné príkazy je opäť možné odoslať cez aplikáciu MyJob. Opravený formulár pracovníka v Personalistike, kedy pri...

OLYMP 21.20

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.20 Nové zložky mzdy pre pridanie finančného príspevku na stravu od 03/2021. Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B – aktualizované xml a doplnený export vo formáte csv....

OLYMP 21.13

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.13 Aktualizované tlačivá a exporty Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B platné od januára 2021. Ostatné novinky verzie 21.13 Zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok...

OLYMP 21.12

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.12 Upravený xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B (Exporty – Prvá pomoc +) z dôvodu zmeny štruktúry xml súboru na slovensko.sk. Opravená chyba pri zobrazení počtu...

OLYMP 21.11

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.11 Výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020 Aktualizovaný export a tlač výkazov pre Sociálnu poisťovňu Nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc Ostatné novinky verzie...

OLYMP 21.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.00 Mzdové veličiny platné pre rok 2021 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy...) Nový výpočet niektorých príplatkov od 1.1.2021 Možnosť zaevidovať Identifikačné číslo...

OLYMP 20.81

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.81 Upravený xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B (Exporty - Prvá pomoc +) z dôvodu zmeny štruktúry xml súboru na slovensko.sk. Ostatné novinky verzie 20.81...

OLYMP 20.80

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.80 Aktualizované dokumenty a zapracovaný xml export Podklady pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19 pre...

OLYMP 20.70

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.70Sprístupnená zložka mzdy 272 - odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2020. Nová zložka mzdy 990 príspevok z ÚPSVaR, ktorú je možné použiť v prípade, že zamestnávateľ vypláca zamestnancovi...

KROS
Copy link