Menu
  1. OLYMP
  2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 24.11

Top novinky verzie 24.11

Legislatíva:

  • Aktualizovaný export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2023

Ostatné novinky verzie 24.11

  • Aktualizovaný export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2023. Prostredníctvom hlásenia môžete požiadať o vrátenie daňového preplatku, v takom prípade označte pri exporte voľbu „vrátenie daňového preplatku“. Ak na kontrolu hlásenia použijete papierové tlačivo, žiadosť o vrátenie daňového preplatku sa naplní po označení voľby „Vrátenie daňového preplatku“ v nastaveniach pred tlačou.

  • Opravená chyba s výpočtom odvodov vo výplate u zamestnanca po skončení dohody. Odvody na SP sa mohli nesprávne vypočítať dohodárovi, ktorému dohoda skončila pred rokom 2023 a teraz mu bola generovaná výplata.

  • Opravená chyba vo vykázaní zdravotného poistenia v ročnom zúčtovaní dane. V prípade, že zamestnancovi vznikol vo výplate dopočet do minimálneho preddavku na zdravotné poistenie, v RZD sa nesprávne vykázal v r. 02a – sociálne poistenie. Chyba neovplyvnila výpočet RZD, keďže úhrn povinného poistenia v r. 02 bol správny.

Ďalšie súbory na stiahnutie
Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 24.10

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 24.10Legislatíva: Výpočet Ročného zúčtovania dane za rok 2023 Aktualizované dokumenty Ročné zúčtovanie dane Aktualizované tlačivo a export Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň Zmena sadzby poistného na...

OLYMP 24.01

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 24.01Oprava: Opravená chyba súvisiaca s výpočtom minimálneho preddavku na zdravotné poistenie. Zamestnancovi, ktorý má v Personalistike na záložke Min. preddavok zaevidovaný dôvod, pre ktorý sa nemá uplatniť...

OLYMP 24.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 24.00Legislatíva: Mzdové veličiny platné pre rok 2024 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť na daňovníka, maximálne vymeriavacie základy) Aktualizované minimálne výšky povinných príplatkov Zmena vylúčenej doby od...

OLYMP 23.90

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.90 Prepojenie služby elektronická PN (ePN) s programom Olymp Prenos ePN priamo do Personalistiky zamestnanca Ostatné novinky verzie 23.90 Prepojenie programu Olymp so službou elektronická PN (ePN) Sociálnej...

OLYMP 23.80

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.80 Automatické prepojenie programu Olymp s dochádzkovým systémom KROS Dochádzka Odvodová úľava pre zamestnávateľov v potravinárstve Ostatné novinky verzie 23.80 Automatické prepojenie programu Olymp s...

OLYMP 23.71

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 23.71 Opravená chyba verzie 23.70 v súvislosti s odvodovou úľavou pre potravinárov. V prípade zadaného SK NACE pre potravinárov a vygenerovaní miezd na verzii 23.70 sa v prevodnom príkaze uviedol odvod na sociálne...

OLYMP 23.70

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 23.70 Aktualizovali sme kalkulačku stravných lístkov (Mzdové funkcie – Kalkulačka stravných lístkov). Od 1.10.2023  sa zvyšuje suma stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 7,80 €. Opravená...

OLYMP 23.60

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 23.60 Na základe aktualizovaného metodického pokynu Sociálnej poisťovne sme upravili  vypĺňanie Evidenčného listu dôchodkového poistenia pre dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Pre tieto dohody sa...

OLYMP 23.51

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 23.51 Opravená chyba pri výpočte dopočtu do minimálneho preddavku na zdravotné poistenie, ktorá sa mohla prejaviť vo výpočte miezd od júla 2023. Dopočet sa vypočítal v nesprávnej vyššej sume. Upravené zobrazenie...

OLYMP 23.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.50 Nové sadzby pre povinné príplatky od 6/2023 Nová výška životného minima od 1.7.2023 Kalkulačka stravných lístkov upravená na novú sumu stravného Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023 Prevodný príkaz...

KROS
O nás
Blog
Kontakty