Menu
 1. OLYMP
 2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 22.50

Top novinky verzie 22.50

>

Nová výška životného minima od 1.7.2022

>

Daňový bonus od 1.7.2022

 • Nová výška a výpočet daňového bonusu
 • Nové tlačivo pre kontrolu výpočtu daňového bonusu
 • Nový prepočet daňového bonusu dopracovaný do mzdovej kalkulačky

Ostatné novinky verzie 22.50

 • Od 1.7.2022 sa mení výška daňového bonusu na dieťa a podmienky vyplácania. Daňový bonus sa pre vekovú hranicu do 15 rokov zvyšuje na 70 Eur mesačne a po dovŕšení 15 rokov veku dieťaťa na 40 Eur mesačne, avšak možno ho uplatniť najviac do výšky  ustanoveného % základu dane podľa počtu vyživovaných detí. V období od júla do konca roka sa bude porovnávať výška nároku na daňový bonus, ktorý by mal zamestnanec podľa legislatívy platnej do konca júna, so sumou podľa legislatívy platnej od júla 2022 a uplatní sa vyššia suma.
 • V Personalistike na karte Rodinné údaje  – Deti pribudla nová záložka Ďalšie obdobia na účely DB. Na tejto záložke môžete zaevidovať obdobie, v ktorom sa dieťa považuje za vyživované, ale neuplatňuje sa naň daňový bonus (obdobie poberania dotácie na stravu pre dieťa). V tomto období zostane dieťa započítané medzi vyživovanými deťmi, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte daňového bonusu na ostatné deti.
 • V Mzdovej kalkulačke je od júla 2022 zohľadnený nový prepočet daňového bonusu.
 • Vo výpočte miezd na kartu Ostatné sme doplnili k deťom zamestnanca nový stĺpec Uplatnený daňový bonus, kde si môžete pozrieť aká suma daňového bonusu sa uplatnila na konkrétne dieťa.
 • Zapracovaný nový dokument Podklady pre výpočet daňového bonusu (Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu – Daňový bonus). Obsahuje údaje o výpočte daňového bonusu a slúži ako pomôcka na kontrolu výpočtu daňového bonusu od 1.7.2022.
 • Životné minimum je od 1.7.2022 upravené na sumu 234,42 Eur.
 • Do verzie sme optimalizovali a zrýchlili export a tlač Registračného listu fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu.
 • Upravili sme vykazovanie obdobia dôchodkového poistenia na ELDP v prípade, keď zamestnanec nemá vymeriavací základ na platenie poistného. Od 1.6.2022 sa na ELDP bude zobrazovať obdobie kedy mal zamestnanec nulový vymeriavací základ len z dôvodu vylúčenej doby (N01, N02, N03, N04, N05, A40, poberanie materského).
 • Zamestnancom odmeňovaným podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme program od júla vypočíta sumu v zložke mzdy A70 – náhradné voľno za prácu vo sviatok. Za čas čerpania náhradného voľna patrí zamestnancovi funkčný plat.
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 22.41

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.41 Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu pre občana EÚ (vznik a skončenie) Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu pre štátnych príslušníkov tretích krajín (vznik a skončenie) Ostatné novinky verzie 22.41...

OLYMP 22.40

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.40 Zapracovaná tlačová zostava a export podkladov k žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce. Upravili sme sumu stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 6 €. Ostatné novinky...

OLYMP 22.31

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.31 Aktualizovaný export a tlačivo pre Mesačný výkaz poistného pre Sociálnu poisťovňu. Nový dokument Dohoda o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce Nový dokument Zoznam pracovníkov podľa splnenia...

OLYMP 22.30

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.30 Aktualizovaný export a tlačivo pre Mesačný výkaz poistného pre Sociálnu poisťovňu. Nový dokument Dohoda o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce Nový dokument Zoznam pracovníkov podľa splnenia...

OLYMP 22.21

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.21 Aktualizovaný export a tlač Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu od obdobia 03/2022. Ostatné novinky verzie 22.21 Nová zložka mzdy 336 – Prekážky v práci počas skrátenej práce. Zamestnávateľ...

OLYMP 22.20

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.20 Nová zložka mzdy 336 – Prekážky v práci počas skrátenej práce. Nové poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom...

OLYMP 22.10

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.10 Výpočet Ročného zúčtovania dane za rok 2021. Aktualizované dokumenty Ročné zúčtovanie dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane. Aktualizované tlačivo a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2021....

OLYMP 22.01

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.01 Aktualizovaný export mesačného výkazu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Mzdové veličiny platné pre rok 2022 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy...)....

OLYMP 22.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.00 Mzdové veličiny platné pre rok 2022 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy...). Aktualizovaný výpočet zrážok po životné minimum (výživné, zrážka nariadená súdom,...

OLYMP 21.71

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.71 Aktualizované tlačivo a export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu vo verzii 2022 platný od 17. 11. 2021. Pre Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa od januára 2022 bude vytvárať...

KROS
O nás
Blog
Kontakty