Verzie programu OLYMP

OLYMP 21.13

Top novinky verzie 21.13

>

Legislatíva

 • Aktualizované tlačivá a exporty Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B platné od januára 2021.

Ostatné novinky verzie 21.13

 • Zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2020.

 • Aktualizovaný dokument Zúčtovanie preddavkov na daň pre rok 2020 (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).

 • Aktualizovaný dokument Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).

 • Nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2021 (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).

 • Aktualizovaný export Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu (Exporty – Sociálna poisťovňa).

 • Aktualizovaný dokument Mesačný výkaz poistného a Mesačný výkaz poistného – príloha pre Sociálnu poisťovňu (Tlač – Odvody poistného – Výkazy Sociálna poisťovňa).

 • Aktualizovaný dokument Výkaz poistného a príspevkov a Výkaz poistného a príspevkov – príloha pre Sociálnu poisťovňu (Tlač – Odvody poistného – Výkazy Sociálna poisťovňa).

 • Nový dokument Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc (Tlač – Štatistiky). Obsahuje údaje o veku a dosiahnutom vzdelaní zamestnancov ku dňu vstupu do projektu, ako aj súčty v požadovanom členení.

 • Aktualizovaný dokument Registračný list zamestnávateľa (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa).

 • Registračný list zamestnávateľa sa od 1.1.2021 pri odhláške už nevytvára. Odhláška sa podáva len za obdobie do 31.12.2020.

 • Identifikačné číslo pracovného vzťahu bolo doplnené na dokument Personálne a mzdové údaje pracovníka (Tlač – Mzdy – Mzdový list). Do niektorých editovateľných reportov je možné pridať IČPV cez Editor reportov (napr. Zoznam pracovníkov, Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov…).

 • Pri importe IČPV (Mzdové funkcie – Import IČPV) sa automaticky doplnia na začiatok čísla nuly ak je kratšie ako 12 znakov.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 18.70

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.70Nová webová aplikácia MyJob, ktorá slúži na zabezpečenú komunikáciu medzi mzdárkou, zamestnancami a majiteľmi firiem. Aplikácia je prepojená s OLYMPOM, všetky dokumenty odošlete priamo z programu aj bez...

OLYMP 18.50

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.50výpočet mzdy pre dohodárov dôchodcov s výnimkou na dôchodkové poistenie nová štruktúra a nové kódy na Registračné listy FO, mesačné výkazy a výkazy poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu nový dokument...

OLYMP 18.41

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.41Zapracovaná nová štruktúra pre export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu platná od 27.6.2018.Ostatné novinky verzie 18.41 Zapracovaná nová štruktúra pre export Registračných listov fyzickej...

OLYMP 18.40

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.40Aktualizované tlačivá mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne VŠZP, Union a Dôvera. Nové tlačivá sú platné od 1.6.2018.Ostatné novinky verzie 18.40 Aktualizované tlačivá mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne...

OLYMP 18.32

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.32nová dobrovoľná forma odmeny tzv. 13. plat, upravené výpočty príplatkov za prácu vo sviatok, sobotu a nedeľu, upravený limit pre výpočet priemerného zárobku zamestnanca.možnosť anonymizovať všetky osobné údaje...

OLYMP 18.31

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.31nová dobrovoľná forma odmeny tzv. 13. plat, upravené výpočty príplatkov za prácu vo sviatok, sobotu a nedeľu, upravený limit pre výpočet priemerného zárobku zamestnanca.možnosť anonymizovať všetky osobné...

OLYMP 18.30

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.30nová dobrovoľná forma odmeny tzv. 13. plat, upravené výpočty príplatkov za prácu vo sviatok, sobotu a nedeľu, upravený limit pre výpočet priemerného zárobku zamestnanca.možnosť anonymizovať všetky osobné...

OLYMP 18.10

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.10od januára 2018 sa ruší uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie na vymeriavací základ zamestnávateľa, na vymeriavací základ zamestnanca sa odpočítateľná položka naďalej uplatňuje za nezmenených...

OLYMP 18.01

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.01nová suma minimálnej mzdy nová suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a suma daňového bonusu nové maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z dividend nový maximálny...

OLYMP 18.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.00nová suma minimálnej mzdy nová suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a suma daňového bonusu nové maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z dividend nový maximálny...

KROS
Copy link