Menu
  1. OLYMP
  2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 22.41

Top novinky verzie 22.41

>

Aktualizované informačné karty – zamestnávanie cudzincov

  • Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu pre občana EÚ (vznik a skončenie)
  • Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu pre štátnych príslušníkov tretích krajín (vznik a skončenie)

Ostatné novinky verzie 22.41

  • Aktualizované tlačivá Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu pre občana EÚ – vznik a Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu pre občana EÚ – skončenie (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Informačné karty – zamestnávanie cudzincov).

  • Aktualizované tlačivá Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu pre štátnych príslušníkov tretích krajín – vznik a Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu pre štátnych príslušníkov tretích krajín – skončenie (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Informačné karty – zamestnávanie cudzincov).

  • Upravený výpočet odvodov na Rezerve na nevyčerpanú dovolenku (Tlač – Dovolenky).  V prípade, že budete tlačiť rezervu za hospodársky rok, od verzie bude v odvodoch započítané nové poistné na financovanie podpory. 

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 20.35

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.35Výkaz pre priznanie finančného príspevku (opatrenie č. 1) k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19. Pri generovaní prevodných príkazov možnosť rozčleniť poistné na poistné...

OLYMP 20.30

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.30Karanténna PN a mimoriadna OČR v súvislosti s COVID-19. Nový export a tlačivo Registračného listu FO. V mesiaci máj a jún doplnená zložka mzdy 271 odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat). Možnosť evidovať...

OLYMP 20.20

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.20Výpočet odvodov na sociálne poistenie od 1.1.2020 v prípade priznania dôchodkov. Upravený formulár Evidencia dôchodkov. Aktualizovaný dokument Sumárny prehľad RZD podľa pracovníkov, ktorý je navyše možné upraviť...

OLYMP 20.11

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.11Mzdové veličiny platné pre rok 2020 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy, ...). Nová zložka mzdy 971 - príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Maximálne do sumy 275 €...

OLYMP 20.10

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.10Aktualizovaný dokument Oznámenie o dani vyberanej zrážkou za rok 2020. Aktualizované štatistické tlačivá Ročný výkaz o úplných nákladoch práce za rok 2019 a Štvrťročný výkaz o práci za rok 2020.Ostatné novinky...

OLYMP 20.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.00Mzdové veličiny platné pre rok 2020 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy, ...). Nová zložka mzdy 971 - príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Maximálne do sumy 275 €...

OLYMP 19.70

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.70Nastavenie zložky mzdy 272 Odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2019. Nová zložka mzdy 121 Príplatok za profesijný rozvoj. Aktualizovaný dokument Oznámenie o výške a zložení funkčného platu....

OLYMP 19.50

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.50Životné minimum je od 1. 7. 2019 upravené na sumu 210,20 €.Zjednodušená karta Mzdové údaje v Personalistike a prehľadnejšie karty Personálne údaje a Adresy. Zjednodušené a prehľadnejšie formuláre pre Zložky mzdy a...

OLYMP 19.32

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.32Nový nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa do 6 rokov. Nové nastavenie zložky mzdy 271 Odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) platné od mája 2019. Nové nastavenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu,...

OLYMP 19.31

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.31Nový nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa do 6 rokov. Nové nastavenie zložky mzdy 271 Odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) platné od mája 2019. Nové nastavenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu,...

KROS
O nás
Blog
Kontakty