Menu

OLYMP 21.70

Top novinky verzie 21.70

>

Legislatíva

 • Sprístupnená zložka mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2021.
 • Upravený export a tlač oznámenia o zmene platiteľa poistného do zdravotnej poisťovne od 1.10.2021.
>

Stravovanie zamestnancov

 • Nový dokument Podklady pre výpočet finančného príspevku na stravu.
 • Možnosť označiť zamestnancov podľa spôsobu zabezpečenia stravovania.
 • V dokumente Potvrdenie prevzatia stravných lístkov možnosť Zobraziť zamestnancov bez zrážky.

Ostatné novinky verzie 21.70

 • Sprístupnená zložka mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2021. Od roku 2021 je daňovo-odvodové zvýhodnenie tohto plnenia zrušené. Odvody na sociálne, zdravotné poistenie a daň sa platia z celej sumy.

 • Upravený export a tlač oznámenia o zmene platiteľa poistného do zdravotnej poisťovne od 1.10.2021. Zamestnávateľ od 1.10.2021 nezasiela do zdravotnej poisťovne oznámenie o zmene platiteľa poistného v prípadoch ak zamestnanec poberá rodičovský príspevok (1C), ošetrovné (1O), dávku materské (1O) a dávku nemocenské (1O). V programe sa už oznámenie v týchto prípadoch nevytvorí. V prípade vzniku PN, pri ktorej zamestnávateľ od prvého dňa vypláca náhradu príjmu ostáva povinnosť oznámiť začiatok poberania náhrady príjmu kódom 1O Z. Koniec poberania náhrady príjmu sa oznamuje len ak PN trvá maximálne 10 dní.
 • Nový dokument Podklady pre výpočet finančného príspevku na stravu (Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy – Zabezpečenie stravovania zamestnancov – podklady). Dokument slúži ako podklad pre priznanie finančného príspevku na stravovanie. Obsahuje zoznam zamestnancov s údajmi o počte dní, výške príspevku na deň, vyplatenej sume a spôsobe jeho poskytnutia. Údaje sa doplnia z vypočítaných miezd, v prípade, že mzda nie je vypočítaná, zobrazia sa údaje zadané v Personalistike.

 • V hlavnom menu programu bola doplnená možnosť označiť zamestnancov podľa spôsobu zabezpečenia stravovania. Označiť je možné zamestnancov so zrážkou stravné alebo s finančným príspevkom na stravu, resp. kombináciou týchto dvoch spôsobov.
 • Pred tlačou dokumentu Potvrdenie prevzatia stravných lístkov (Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy – Zabezpečenie stravovania zamestnancov – podklady) pribudla možnosť Zobraziť zamestnancov bez zrážky. Ak je zapnutá, zobrazia sa na dokumente aj zamestnanci, ktorí nemajú zrážku stravné v Personalistike alebo vo výplate. V prípade vypnutej voľby sa zobrazia iba zamestnanci so zrážkou stravné.

 • Upravené otváranie exportných súborov pre daňový úrad v aktualizovanej aplikácii e-Dane.
 • Aktualizované kódy odborov vzdelania na rok 2021 používané v štatistikách pre Treximu.
 • Do dokumentov Výplatná páska – Výpis zložiek (editovateľná), Zoznam pracovníkov (editovateľný) a Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov (editovateľná) bola dopracovaná možnosť doplniť cez editor reportov aj rizikovú kategóriu.

 • Vo formulári s počtom výplat za jednotlivé firmy (O programe – Počet výplat) pribudla voľba Zobraziť len firmy spracované v aktuálnom mesiaci. Po jej zapnutí sa zobrazia iba tie firmy, ktoré majú v aktuálnom mesiaci vygenerované výplaty, ostatné v zozname nebudú.
 • Aktualizovaný dokument Potvrdenie na uplatnenie nároku na nemocenskú dávku (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa – Potvrdenie na účely uplatnenia ND).
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty