Menu

OLYMP 24.30

Top novinky verzie 24.30

Legislatíva:

  • Nová výška životného minima od 1.7.2024

Nová evidencia a dokument:

  • Písomná informácia – evidencia a tlač informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

Ostatné novinky verzie 24.30

  • Životné minimum je od 1.7.2024 upravené na sumu 273,99 EUR.

  • Vo verzii nájdete novú evidenciu, ktorá slúži na vyplnenie informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania podľa § 47a Zákonníka práce, ak ich neobsahuje pracovná zmluva. Evidencia sa nachádza v Personalistike – Pracovné pomery na novej záložke Písomná informácia.

  • Písomnú informáciu je možné pridať iba k existujúcemu pracovnému pomeru. V evidencii vyplňte iba tie polia, ktoré neobsahuje pracovná zmluva. Do polí je potrebné vpísať vlastný text, ktorý sa má na dokumente Písomná informácia vytlačiť.

  • Písomnú informáciu vytlačíte cez Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Písomná informácia.

  • Ak zamestnávateľ nemá bankový účet pre výplatu miezd, mohlo mu do súboru mesačného výkazu zasielaného elektronicky do Sociálnej poisťovne uviesť prázdny element „ucet“. Túto situáciu sme do verzie ošetrili tak, aby sa v tomto prípade element do súboru vôbec neuvádzal.

Ďalšie súbory na stiahnutie
Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty