Menu
 1. OLYMP
 2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 22.70

Top novinky verzie 22.70

>

Legislatíva

 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 • Nová výška stravného v kalkulačke stravných lístkov
 • Nové kódy odborov vzdelania pre rok 2022
>

Iné

 • Možnosť odosielať dokumenty zamestnancom z programu Olymp prostredníctvom vlastného e-mailového konta.

Ostatné novinky verzie 22.70

 • Aktualizovaný dokument Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa), ktorý je platný od júla do decembra 2022. Dokument sa aktualizoval kvôli novému vykazovaniu údajov o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse v r. 13.
 • Aktualizovali sme kalkulačku stravných lístkov (Mzdové funkcie – Kalkulačka stravných lístkov). Od 1.9.2022 sa zvyšuje suma stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 6,40 €.

 • Aktualizované kódy odborov vzdelania na rok 2022 používané v štatistikách pre Treximu.

 • Na základe vyjadrenia Finančnej správy platí, že výpočet percentuálneho limitu z čiastkového základu dane sa určí podľa počtu vyživovaných detí, na ktoré vzniká nárok na daňový bonus, t.j. nezapočítajú sa deti, na ktoré si zamestnanec uplatňuje dotáciu na stravu. Z tohto dôvodu sme z Personalistiky – Rodinné údaje – Deti odstránili záložku Ďalšie obdobia na účely DB.

 • Pri exporte z Olympu do programu Alfa plus sa po novom suma finančného príspevku na stravu zo SF zadaná zložkou mzdy 516 nezapočítava do mzdy na výplatu, resp. osobného účtu zamestnanca.

 • Od verzie máte možnosť odosielať dokumenty zamestnancom z programu Olymp prostredníctvom vášho e-mailového konta. Cez menu Nastavenia – Užívatelia – E-mail konto viete konkrétnemu používateľovi zvoliť a nastaviť vlastné e-mailové konto. Vo formulári si môžete vybrať e-mailové konto najčastejšie používaných poskytovateľov s prednastavenými údajmi, kde stačí vyplniť len vaše prihlasovacie údaje alebo si môžete vybrať vlastné e-mailové konto a údaje zadefinovať sami. Zadané nastavenie sa použije pri odosielaní dokumentov e-mailom cez tlačidlo Odoslať e-mailom v tlačovom formulári.

 • Pri odosielaní e-mailov z programu sa náhľad e-mailu otvorí v programe, ktorý je vo Windowse predvolený na otváranie e-mailových správ (.eml súborov). Môže to byť aj iný program ako Outlook.

 • Opravili sme chybu v prístupových právach tak, že ak používateľ Olympu nemá nastavené prístupové práva na evidenciu Exporty, bude neprístupný aj Export žiadosti o poskytnutie podpory – Kurzarbeit.

 • Opravená chyba, ktorá sa mohla vyskytnúť pri tlači podkladov pre žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce. Zamestnanec nemusel byť započítaný do počtu zamestnancov, ktorí splnili podmienky kvôli nevyčerpanej dovolenke, ktorú program nesprávne vypočítal, ak sa dovolenka čerpala po hodinách.

 • Zamestnancovi sa mohol nesprávne určiť počet odpracovaných dní pre finančný príspevok na stravu. Ak mal zamestnanec evidovanú náhradu za stravu z dôvodu služobnej cesty, ale zároveň mal počas tohto dňa aj mzdu za nadčas za viac ako 2 hodiny, vo finančnom príspevku na stravu program nesprávne počítal s týmto dňom ako s odpracovaným, za ktorý mu vznikol nárok na stravu.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 22.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.00 Mzdové veličiny platné pre rok 2022 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy...). Aktualizovaný výpočet zrážok po životné minimum (výživné, zrážka nariadená súdom,...

OLYMP 21.71

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.71 Aktualizované tlačivo a export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu vo verzii 2022 platný od 17. 11. 2021. Pre Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa od januára 2022 bude vytvárať...

OLYMP 21.70

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.70 Sprístupnená zložka mzdy 272 - odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2021. Upravený export a tlač oznámenia o zmene platiteľa poistného do zdravotnej poisťovne od 1.10.2021. Nový dokument...

OLYMP 21.51

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgrade Top novinky verzie 21.51 Aktualizovaný export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A vo formáte .csv (Prvá pomoc, Prvá pomoc +/++) od júla 2021. Pred exportom/tlačou je možné zvoliť, či žiadate o...

OLYMP 21.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.50 Nová výška životného minima od 1.7.2021. Nová výška daňového bonusu na dieťa vo veku 6 – 15 rokov od 1.7.2021. Finančný príspevok na stravu: Na zložkách mzdy doplnená voľba „vyplatené mimo miezd“ a tiež...

OLYMP 21.41

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.41 Aktualizovaný export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu. Vytváranie prerušenia na RLFO pri PN po uplynutí predĺženého podporného obdobia s novým kódom prerušenia 13. Aktualizovaný xml...

OLYMP 21.40

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.40 Pridaná zložka mzdy 271 odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) pre rok 2021. Vytváranie prerušenia na RLFO od 91. dňa pri dlhodobej OČR s novým kódom prerušenia 12. Nová možnosť pre výpočet počtu dní na...

OLYMP 21.30

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.30 Zadávanie dlhodobej OČR od 1.4.2021 Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B – aktualizované xml pre Prvú pomoc+ a doplnené xml pre Prvú pomoc++ Viaceré možnosti pre...

OLYMP 21.21

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.21 Na zložke mzdy 180 príplatok za prácu v noci je opäť prístupný kalendár na zadávanie dní. Prevodné príkazy je opäť možné odoslať cez aplikáciu MyJob. Opravený formulár pracovníka v Personalistike, kedy pri...

OLYMP 21.20

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.20 Nové zložky mzdy pre pridanie finančného príspevku na stravu od 03/2021. Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B – aktualizované xml a doplnený export vo formáte csv....

KROS
O nás
Blog
Kontakty