Menu

OLYMP 22.70

Top novinky verzie 22.70

>

Legislatíva

 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 • Nová výška stravného v kalkulačke stravných lístkov
 • Nové kódy odborov vzdelania pre rok 2022
>

Iné

 • Možnosť odosielať dokumenty zamestnancom z programu Olymp prostredníctvom vlastného e-mailového konta.

Ostatné novinky verzie 22.70

 • Aktualizovaný dokument Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa), ktorý je platný od júla do decembra 2022. Dokument sa aktualizoval kvôli novému vykazovaniu údajov o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse v r. 13.
 • Aktualizovali sme kalkulačku stravných lístkov (Mzdové funkcie – Kalkulačka stravných lístkov). Od 1.9.2022 sa zvyšuje suma stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 6,40 €.

 • Aktualizované kódy odborov vzdelania na rok 2022 používané v štatistikách pre Treximu.

 • Na základe vyjadrenia Finančnej správy platí, že výpočet percentuálneho limitu z čiastkového základu dane sa určí podľa počtu vyživovaných detí, na ktoré vzniká nárok na daňový bonus, t.j. nezapočítajú sa deti, na ktoré si zamestnanec uplatňuje dotáciu na stravu. Z tohto dôvodu sme z Personalistiky – Rodinné údaje – Deti odstránili záložku Ďalšie obdobia na účely DB.

 • Pri exporte z Olympu do programu Alfa plus sa po novom suma finančného príspevku na stravu zo SF zadaná zložkou mzdy 516 nezapočítava do mzdy na výplatu, resp. osobného účtu zamestnanca.

 • Od verzie máte možnosť odosielať dokumenty zamestnancom z programu Olymp prostredníctvom vášho e-mailového konta. Cez menu Nastavenia – Užívatelia – E-mail konto viete konkrétnemu používateľovi zvoliť a nastaviť vlastné e-mailové konto. Vo formulári si môžete vybrať e-mailové konto najčastejšie používaných poskytovateľov s prednastavenými údajmi, kde stačí vyplniť len vaše prihlasovacie údaje alebo si môžete vybrať vlastné e-mailové konto a údaje zadefinovať sami. Zadané nastavenie sa použije pri odosielaní dokumentov e-mailom cez tlačidlo Odoslať e-mailom v tlačovom formulári.

 • Pri odosielaní e-mailov z programu sa náhľad e-mailu otvorí v programe, ktorý je vo Windowse predvolený na otváranie e-mailových správ (.eml súborov). Môže to byť aj iný program ako Outlook.

 • Opravili sme chybu v prístupových právach tak, že ak používateľ Olympu nemá nastavené prístupové práva na evidenciu Exporty, bude neprístupný aj Export žiadosti o poskytnutie podpory – Kurzarbeit.

 • Opravená chyba, ktorá sa mohla vyskytnúť pri tlači podkladov pre žiadosť o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce. Zamestnanec nemusel byť započítaný do počtu zamestnancov, ktorí splnili podmienky kvôli nevyčerpanej dovolenke, ktorú program nesprávne vypočítal, ak sa dovolenka čerpala po hodinách.

 • Zamestnancovi sa mohol nesprávne určiť počet odpracovaných dní pre finančný príspevok na stravu. Ak mal zamestnanec evidovanú náhradu za stravu z dôvodu služobnej cesty, ale zároveň mal počas tohto dňa aj mzdu za nadčas za viac ako 2 hodiny, vo finančnom príspevku na stravu program nesprávne počítal s týmto dňom ako s odpracovaným, za ktorý mu vznikol nárok na stravu.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty