Menu

OLYMP 22.90

Top novinky verzie 22.90

>

Legislatíva

 • Nový typ dohody Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
 • Aktualizované tlačivo a export Registračného listu fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu
 • Nová evidencia Odvodovej odpočítateľnej položky a tlačivá na oznámenie uplatnenia OOP

Ostatné novinky verzie 22.90

 • Zapracovaný nový typ dohody Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorú je možné dojednať od 1.1.2023. Dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je možné uzatvoriť najviac na 8 kalendárnych mesiacov a pracovnú činnosť je možné vykonávať v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku.
 • Z príjmu vyplateného na základe takejto dohody sa odvádzajú všetky odvody, avšak vymeriavací základ na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti sa znižuje o odpočítateľnú položku pri sezónnej práci, ktorá predstavuje 50% priemernej mesačnej mzdy v SR spred 2 rokov.
 • Pre Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce sa od januára 2023 bude vytvárať RLFO prihláška s kódom ZECDVSP (na papierovom RLFO kód 23).
 • Pre odmeňovanie osoby pracujúcej na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce môžete použiť zložku mzdy 58 – dohoda o pracovnej činnosti. Pri použití zložky mzdy pre sezónnu dohodu program sleduje prekročenie limitu odpracovaných hodín.
 • Aktualizované tlačivo a export Registračného listu fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu vo verzii 2023 platný od 14.12.2022. Na RLFO pribudli nové elementy kód miesta výkonu práce, kód druhu vykonávanej práce (SK ISCO-08), rozsah pracovného času, dátum oznámenia uplatnenia OOP (odvodovej odpočítateľnej položky) a dátum oznámenia ukončenia uplatňovania OOP. V súvislosti s tým sme v programe Olymp urobili niekoľko úprav.
 • Do Personalistiky – Pracovné pomery sme doplnili nové polia SK ISCO-08 a Kód miesta výkonu. V prípade, že už Vaši zamestnanci majú vyplnený kód SK ISCO-08 v Personalistike (Pracovné údaje a prostriedky – Štatistika), po stiahnutí novej verzie sa automaticky prenesie do pracovných pomerov do nového políčka SK ISCO-08.
 • Kód druhu vykonávanej práce (SK ISCO-08) a kód miesta výkonu práce nemusíte vyplňovať každému zamestnancovi ručne, môžete použiť pomôcku, ktorou si viete tieto kódy hromadne naimportovať. Import je potrebné urobiť z excelového súboru, pričom súbor musí obsahovať údaje v správnej štruktúre. Údaje naimportujete cez menu Mzdové funkcie – Import SK ISCO-08 a miesta výkonu práce. Vzorový súbor si viete zobraziť v zobrazenom formulári kliknutím na Náhľad súboru.
 • Vo verzii nájdete v Personalistike – Pracovné pomery novú záložku OOP samostatne pre každú dohodu (DoVP, DoPČ a DoBPŠ). Záložka OOP slúži na evidenciu oznámení o uplatňovaní odvodovej odpočítateľnej položky, na základe ktorej program vygeneruje potrebné RLFO.
 • Študent pracujúci na základe DoBPŠ ako aj dôchodca v právnom vzťahu na základe DoPČ alebo DoVP má právo od 1. januára 2023 určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu na účely uplatnenia OOP. OOP znižuje vymeriavací základ na dôchodkové poistenie v maximálnej výške 200 Eur.
 • Dohodárov, ktorým za december 2022 nevznikne dôchodkové poistenie z dôvodu, že si uplatňujú výnimku z DP, je potrebné k 1.1.2023 prihlásiť na dôchodkové poistenie. Potrebné RLFO vytvoríte cez Export – RLFO – Ďalšie typy dohody – Prihláška na dôchodkové poistenie.
 • Nové tlačivá Oznámenie na uplatnenie OOP k dohode o brigádnickej práci študentov a Oznámenie na uplatnenie OOP k dohode – dôchodca ( Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie OOP). Prostredníctvom tlačív dohodár oznamuje zamestnávateľovi uplatnenie OOP.
 • Aktualizovaný štatistický Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2022 (Tlač – Štatistiky).
 • Do nastavení dokumentu Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie sme doplnili voľbu „El. stravovacia poukážka“. Po označení tejto voľby pred tlačou vyhlásenia sa bude v texte uvádzať spojenie „elektronická stravovacia poukážka“.
 • Opravená chyba na Potvrdení o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2022 v časti 13. Údaje o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse na vyživované dieťa. V prípade, že si zamestnanec začal uplatňovať daňový bonus na dieťa v priebehu roka, program mohol nesprávne označiť v časti 13. priznaný daňový bonus v 1. a 2. mesiaci.
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty