Menu

OLYMP 22.80

Top novinky verzie 22.80

>

Legislatíva

  • Otcovská dovolenka
  • Nová zložka mzdy pre dohodárov
  • Úprava v posúdení nepretržitého trvania pracovného pomeru

Ostatné novinky verzie 22.80

  • Novelou Zákonníka práce sa od 1.11.2022 zavádza pojem otcovská dovolenka. Mužovi patrí odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.
  • V programe zaevidujete zamestnancovi otcovskú dovolenku ako vyňatie Otcovská dovolenka v Personalistike – Pracovné pomery. Zadanie otcovskej dovolenky má vplyv na naplnenie časového fondu vo výplate, výpočet nároku na dovolenku a vykazovanie na niektorých dokumentoch. Obdobie otcovskej dovolenky sa do zdravotnej a Sociálnej poisťovne neoznamuje. Počas obdobia otcovskej dovolenky, kedy zamestnanec nepoberá materské, má byť zo zdravotnej poisťovne odhlásený.

  • Nová zložka mzdy 383 – náhrada odmeny z dohody. Zložku mzdy môžete použiť pre osoby pracujúce na základe dohody o prácach mimo pracovného pomeru, ak zamestnávateľ nedodrží dohodnutú lehotu na zrušenie výkonu práce, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín. Zamestnancovi patrí náhrada odmeny, ktorú by dosiahol, ak by sa práca vykonala, najmenej v sume 30% odmeny.

  • Od 1.11.2022 sme v programe Olymp upravili posudzovanie nepretržitého trvania pracovného pomeru, ktorý má vplyv na posudzovanie nárokov zamestnanca na dovolenku, príspevok na rekreáciu, na športovú činnosť dieťaťa alebo nároku na lekára a sprievod. Za bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca sa považuje jeho vznik v najbližšom pracovnom dni, keď sa skončil predchádzajúci pracovný pomer a to aj v prípade, že medzi dňom skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru do začiatku nasledujúceho pracovného pomeru je víkend alebo sviatok.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty