Menu

OLYMP 21.40

Top novinky verzie 21.40

>

Legislatíva

  • Pridaná zložka mzdy 271 odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) pre rok 2021.
  • Vytváranie prerušenia na RLFO od 91. dňa pri dlhodobej OČR s novým kódom prerušenia 12.
  • Nová možnosť pre výpočet počtu dní na zložkách mzdy týkajúcich sa finančného príspevku na stravu 979 a 516.

Ostatné novinky verzie 21.40

  • Pre rok 2021 bola doplnená zložka mzdy 271 odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat). Od roku 2021 sa ruší odvodovo-daňové zvýhodnenie 13. platu, t. j. daň a odvody na SP a ZP sa od tohto roka platia z celej sumy vyplateného plnenia.
  • Na zložkách mzdy N04 ošetrovanie člena rodiny 55% a N22 ošetrovanie člena rodiny neplatené bola doplnená voľba “Dlhodobá OČR”, ktorá sa zapína v prípade dlhodobej starostlivosti o člena rodiny v prirodzenom prostredí. Od 91. dňa takejto OČR sa vytvára prerušenie s novým kódom 12.
  • Pri tlači a exporte Registračného listu FO na Sociálnu poisťovňu bolo zapracované vytváranie prerušenia od 91. dňa pri dlhodobej OČR s novým kódom prerušenia 12.
  • Kontrola údajov v Olympe (Firma – Kontrola údajov) bola upravená tak, aby správne vykazovala chyby pri krátkodobej a dlhodobej OČR od 1.4.2021.
  • Na zložkách mzdy 979 Finančný príspevok na stravu a 516 Finančný príspevok na stravu zo SF pribudla ďalšia možnosť pre výpočet počtu dní pri tarife EUR na deň. Môžete ju využiť pri zadávaní príspevku na stravu 2 mesiace vopred. Vybrať sa dá predpokladaný počet dní na mesiac, ktorý nasleduje ako druhý v poradí za aktuálnym mesiacom. Aj v tomto prípade je možné zvoliť odpočítavanie neodpracovaných dní z aktuálneho, resp. predchádzajúceho mesiaca.
  • Opravená chyba, pri ktorej sa na prvý krát neuložili ručne zadané hodiny a dni na zložke mzdy.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty