Menu

OLYMP 24.20

Top novinky verzie 24.20

Legislatíva:

 • Uplatňovanie odvodovej úľavy pre potravinárov

Aktualizované dokumenty a export:

 • Ročný výkaz o úplných nákladoch práce za rok 2023
 • Štvrťročný výkaz o práci (Práca A 2-04) a Štvrťročný výkaz o práci v produkčnom odvetví (Práca B 2-04)
 • Export zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2024

Ostatné novinky verzie 24.20

 • Od verzie je možné vyexportovať csv súbor so zamestnancami, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím cez menu Export – ZPS evidencia v časti ÚPSVR. Súbor si následne naimportujete do evidencie ZPS na stránke služby zamestnanosti. Súbor slúži ako pomôcka pri vyplňovaní ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP.

 • Aktualizovaný Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (ÚNP 1-01) za rok 2023.

 • Aktualizované podklady k ročnému závodnému výkazu vo veľkých podnikoch – 304. modul za rok 2023.

 • Aktualizované podklady k štvrťročnému výkazu v školstve (1-04) za rok 2024 (Tlač – Štatistiky).

 • Aktualizovaný štatistický výkaz Štvrťročný výkaz o práci (Práca A 2-04) v menu Tlač – Štatistiky – Štvrťročný výkaz o práci 2-04. Pribudla možnosť modul 5 Zamestnanci a mzdy výkazu A 2-04 vyexportovať ako csv súbor cez menu Exporty –  Štatistický úrad a potom naimportovať do výkazu na stránke štatistického úradu. 

 • Aktualizovaný štatistický výkaz Štvrťročný výkaz o práci v produkčnom odvetví (Práca B 2-04) v menu Tlač – Štatistiky – Štvrťročný výkaz o práci 2-04. Pribudla možnosť modul 143 Základné ukazovatele o práci výkazu B 2-04 vyexportovať ako csv súbor cez menu Exporty –  Štatistický úrad a potom naimportovať do výkazu na stránke štatistického úradu. 

 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2024 (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).

 • V období od 1.3.2024 do 30.6.2024 si v zmysle zákona môžu vybraní zamestnávatelia v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle opäť uplatniť tzv. odvodovú úľavu pre potravinárov. V tomto období nie sú povinní platiť odvody zamestnávateľa (okrem úrazového a garančného poistenia) zo sumy 750 € mesačne na zamestnanca. Od mesiaca marec je opäť sprístupnená voľba Úľava potravinári v Organizácia – Podnik. V prípade, že vyplácate mzdy nasledujúceho mesiaca, kvôli výkazu VPP za február, je potrebné spustiť prepočet výplat vo februári 2024.

Ďalšie súbory na stiahnutie
Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty