Menu

Firemné darčeky môžu ovplyvniť daň z príjmov

Podnikatelia v e-mailových a poštových schránkach často nachádzajú rôzne obchodné ponuky na firemné darčeky, či reklamné predmety, ktoré majú slúžiť ako poďakovanie za spoluprácu, či upevnenie dobrých obchodných vzťahov, ale aj vzťahov na pracovisku. Ako je to však s nákladmi?

Môžu si dať podnikatelia nákup firemného darčeka do daňových výdavkov? Ak sú dodržané určité pravidlá, aj taký nákup reklamného predmetu môže byť prostriedkom na zníženie základu dane. Skutočnosť, čo môžeme považovať za reklamný predmet a kedy sú výdavky na tieto predmety daňovo uznanými, upravuje zákon o dani z príjmov.

Výdavky na reklamné predmety môžu byť daňovým výdavkom daňovníka iba v prípade, ak ide o reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet. Ak táto podmienka nie je splnená, výdavky na reklamné predmety nie sú uznaným daňovým výdavkom. Pri posúdení hodnoty reklamného predmetu je potrebné prizerať aj na postavenie spoločnosti z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty. V prípade platiteľa dane sa suma 17 eur posudzuje bez DPH. V prípade neplatiteľa sa posudzuje suma 17 eur vrátane DPH. Zákon o dani z príjmov nestanovuje povinnosť označovať reklamné predmety obchodným menom alebo logom spoločnosti.

Katarína Bohdalová

daňová poradkyňa, KROS

Nakúpiť niečo hodnotné za 17 eur môže byť v dnešnej problematické, napriek tomu z nášho prieskumu vyšlo, že trendom začínajú byť rôzne spotrebné predmety – handmade výrobky, domáca produkcia ako napríklad včelárske výrobky, sladkostí, avšak nezaostáva ani overená klasika, ktorou je dobrá káva, čaj, či alkohol.

Pozor ale, reklamnými predmetmi nie sú darčekové reklamné poukážky, tabakové výrobky a alkoholické nápoje okrem vína. Výnimku majú podnikatelia, u ktorých je výroba tabakových výrobkov a alkoholu hlavným predmetom podnikania.

Obľúbeným darčekom pre obchodných partnerov je práve spomínané víno. To je považované za reklamný predmet, ak jeho hodnota nepresiahne 17 eur za jeden kus reklamného predmetu. Ak firma, ktorá víno nevyrába, nakúpi 20 fliaš vína v hodnote 12 eur bez DPH za fľašu, môže si sumu 240 eur zahrnúť do daňových výdavkov. Sledovať však musí ešte jednu podmienku. Víno je reklamným predmetom v úhrnnej výške najviac 5 % z vykázaného základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Do hodnoty 17 eur za predmet vchádzajú okrem nákupnej ceny reklamného predmetu aj všetky náklady na jeho obstaranie, ako je doprava, poštovné, náklady na zabalenie či potlač predmetu. Ak partnerov obdarujeme darčekovým košom, sčítava sa hodnota všetkých menších darčekov v balení a ako reklamný predmet sa berie celý kôš.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty