Menu

HYPO 5.70

Ostatné novinky verzie 5.70

  • HYPO Stavbár – Doplnený aktuálny rok 2007 aj nasledujúce roky pri otváraní starých posudkov cez ikonu Otvor vo formulári “Výber posudku”.
  • HYPO Stavbár – Opravená kópia podlažia pri stavbách (budovy a haly) podľa katalógu ÚSI Žilina, kedy sa popis z podlažia kopíroval do všetkých podlaží vytvorených cez funkciu Kópia.
  • HYPO Poľnohospodár – Opravená databáza kódov BPEJ pre vyhlášku č. 289/1990 Z. z.
  • HYPO Poľnohospodár – Opravená nulová východisková hodnota, ktorá sa zobrazovala vo výstupe pre trvalé trávnaté porasty.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty