Menu

OLYMP 6.73

Novinky verzie 6.73

  • Aktualizovaný dokument Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, o dani vyberanej zrážkou a o daňovom bonuse (Dokumenty – Odvod dane – Prehľad o zrazených preddavkoch) podľa usmernenia Daňového riaditeľstva zo dňa 24.4.2007.
  • Tlačivo Evidenčný list dôchodkového poistenia bolo upravené tak, aby rozmerovo presne sedelo s originálnym tlačivom Sociálnej poisťovne.
  • Upravené minimálne vymeriavacie základy na zdravotné poistenie za mesiace 1-7 roku 2006, ktoré sa na Mzdovom liste a v Doklade o výške príjmu nesprávne zobrazovali so sumou 6 500 Sk namiesto 6 900 Sk.
  • Opravená chyba na tlačive Rekapitulácia zrazenej dane, kde bola v niektorých prípadoch uvedená sadzba dane 18 % namiesto 19 %.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty