Menu

MEMO 1.70

Ostatné novinky verzie 1.70

  • Číselník miest a PSČ – každý užívateľ si môže sám pridávať, opravovať a vymazávať mestá, obce a nim prisluchajúce PSČ podľa potreby.
  • Nová banka – do databázy bánk bola doplnená banka UniCredit Bank Slovakia a.s.
KROS
Copy link