Menu

HYPO 8.51

Ostatné novinky verzie 8.51

  • Správne vypisovanie zastavenej plochy vo výstupe znaleckého posudku pri rodinných domoch, chatách, garážach a drobných stavbách v prípade zadania podlažia s prístavbou a výpočtom opotrebenia analytickou metódou.
  • Opravený výpočet východiskovej hodnoty pre rodinné domy, chaty, garáže a drobné stavby pre podlažie s prístavbou so zadaním výmery cez podlahovú plochu.
  • Doplnený výpočet práv a závad vo výstupe znaleckého posudku pre prípad, že neboli zadané náklady spojené s bežným odčerpateľným zdrojom alebo s budúcim odčerpateľným zdrojom.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty