Menu

OMEGA 13.61.00

Ostatné novinky verzie 13.61.00

  • Pre fiskálne tlačiarne “EFox-T-Elcom LK-T20 FP” a “FT4000” bola v programe dopracovaná možnosť vkladu hotovosti (Firma-Nastavenie-Pokladnice/Pridaj Registračnú-Vklad hotovosti).
  • Pri kópii dodacieho listu zo zákazkového listu sa zapisuje číslo dodacieho listu do kolónky “Dodaci list” v zákazkovom liste.
  • Pri vytváraní príjemky z iného skladu a pri vytváraní z výdajky na iný sklad program neprenášal SZČP.
  • Opravená tlač editovateľných výstupných zostáv na 64 bitových Windows 7.
  • V programe bola upravená kontrola záporných stavov na sklade pri vytváraní uzávierok skladu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty