Menu

OMEGA 13.60.00

Ostatné novinky verzie 13.60.00

  • Do programu bola zapracovaná podpora fiskalizovaných modelov EURO pokladní (model “F”) od firmy Elcom, s.r.o. Prešov. Podporované pokladne: Euro-50 T/TE Mini Model F, Euro-100 T Model F, Euro-200 TE/TX Model F, Euro-500 T/TE/TX Handy Model F, Elcom-500FP Model F, Euro-1000 T Model F, Euro-2000 T/TE Alpha Model F, Euro-2100 TE Model F.
  • Do programu boli zapracované drobné zmeny v tlačových zostavách fakturácie. Bola doplnená tlačová zostava Faktúra štandard – bez rámika.
  • Import a export cez textové súbory bol doplnený o číselníky SZČP.
  • Editovateľné zostavy v programe je možné otvoriť v Exceli 2010.
  • V programe bol vylepšený import bankových výpisov z Poštovej banky.
  • Opravená chyba, ktorá bola pri automatickom zaúčtovaní príjmu alebo výdaja cenín. Okno s potvrdením údajov príjmového/výdavkového pokladničného dokladu bolo prázdne.
  • Opravená chyba v uzávierkach skladu. Ak bol na sklade mínusový stav v období, ktoré nasledovalo po uzatváranom období, program prepísal dátum na uzávierke. Uzávierkový dátum bol taký, kedy vznikol mínusový stav na sklade.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty