Menu

MEMO 2.70

Ostatné novinky verzie 2.70

  • Podielová odmena – výpočet podielovej odmeny nedokončených stavieb z východiskej hodnoty dokončených stavieb (podľa vyhlášky MS SR č. 400/2006 Z. z.).
  • Do číselníka bánk bola doplnená banka BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v SR.
  • Opravená chyba, ktorá sa zobrazovala pri vytváraní nového úkonu pri zadaní neúplného PSČ v rámiku Zadávateľ. 
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty