Menu

MEMO 3.10

Ostatné novinky verzie 3.10

  • Pri tvorbe vyúčtovania bola doplnená možnosť vytvoriť kópiu z položky Odmena dohodou.
  • Vo vyúčtovaní odmeny dohodou je umožnené zadať mernú jednotku aj desatinným číslom maximálne na 2 desatinné miesta.
  • V znaleckom denníku bola obnovená funkčnosť funkcie Hľadaj.  
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty