Menu

MEMO 3.50

Ostatné novinky verzie 3.50

  • Automatická registrácia programu MEMO cez internet. Už nebudete potrebovať hardvérový kľúč ani kód na spustenie cez telefón. Jednoducho si program zaregistrujete sami.
  • Doplnený nový vzor do databázy vzorových dokumentov a to preberací protokol.
  • zozname zadávateľov bol rozšírený stĺpec Priezvisko pre lepšiu čitateľnosť údajov v ňom zadaných.
  • Na príjmovom pokladničnom doklade bolo zväčšený počet písmen na zobrazenie mena nad položkou “Vystavil”.
  • Opravená chyba, ktorá sa zobrazovala pri otváraní posudku cez program HYPO, v prípade zadania veľkého počtu položiek vo vyúčtovaní.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty