Menu

MEMO 4.00

Ostatné novinky verzie 4.00

 • Zadanie IBAN a SWIFT v bankových účtoch podľa nových európskych predpisov.
 • Chceli by ste si poznačiť dátum stretnutia, odovzdania úkonu a iné udalosti priamo do denníka? S novou funkciou pripomienky si môžete vytvoriť kalendár udalostí, na ktoré vás bude program upozorňovať.
 • Do vyúčtovania už môžete zadávať rozdielnu poštovú a fakturačnú adresu pre orgány verejnej moci.
 • Pomocou automatickej aktualizácie novú verziu stiahnete a nainštalujte stlačením jedného tlačidla.
 • Doplnili sme databázu úvodných a záverečných textov do vyúčtovania, kde si môžete uložiť texty, ktoré chcete zobraziť na vyúčtovaní.
 • Vytvorili sme číselník účtov pre znalca aj zadávateľa úkonu, do ktorého môžete pridať viac účtov a vo vyúčtovaní jednoducho vyberiete ten, ktorý chcete použiť.
 • Pre lepší prehľad nad úkonmi sme pridali do znaleckého denníka infopanel, v ktorom sú zobrazené údaje o zadávateľovi, vyúčtovaní ale aj celkový prehľad vyúčtovania a vyplatenia za všetky úkony.
 • Zrušená funkcia Export do programu ALFA, ktorá nie je od 1. 1. 2013 podporovaná.
 • Zjednodušili sme formuláre Nastavenia a Zadávatelia pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť údajov v daných formulároch.
 • Samostatné zadávanie číselníka áut v hlavnom formulári znaleckého denníka.
 • Upravili sme formulár zadávatelia. Doplnili sme infopanel do pravej časti a zrušili sme mini info. Trvalo sú označení neplatiči červenou farbou.
 • Do databázy bánk bola pridaná nová banka Oberbank AG a zmena názvu banky Volksbank Slovensko, a. s. na Sberbank Slovensko, a. s.
 • Do vyúčtovania sme k boxu Stravné doplnili tooltip s uvedením súm stravného pre tuzemsko podľa hodín trvania služobnej cesty.
 • Pri kópii odmeny vo vyúčtovaní sa nový záznam pridá vždy na koniec. Doteraz sa pridával na prvé miesto v tabuľke.
 • Upravený formulár Nastavenia, v ktorom bola zrušená záložka Prechod na euro a nastavenia boli rozdelené do logických celkov. Pribudlo zobrazenie pripomienok a kontrola upgradu pri štarte programu.
 • Matematické zaokrúhľovanie hodinovej tarifnej odmeny pri 2,5 na 3 hodiny. Pôvodne sa 2,5 zaokrúhlilo na 2 hodiny.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty