Menu

Nová verzia HYPO 13.00

Vážený používateľ programu HYPO,

radi by sme vás informovali o vydaní novej verzie HYPO 13.00

Čo je nové vo verzii HYPO 13.00?

Poškodené stavby

V novej verzii máte možnosť ohodnotiť  okrem nedokončenej stavby aj stavbu poškodenú. V základných údajoch označíte stavbu ako poškodenú a následne v záložke Kv, dokončenosť a poškodenosť zadáte percento poškodenosti celého objektu alebo jednotlivých konštrukcií.

Vzorové popisy panelových domov

Vzorové popisy bežných panelových domov, ktoré nájdete vo formulári Byty vám výrazne uľahčia prácu. Vzorový popis vybraného panelového domu si prenesiete do Popisu bytu a upravíte podľa vášho konkrétneho prípadu. Databázu popisov bežných panelových domov, pripravenú ÚSI, budeme priebežne dopĺňať.

 Nové funkcie v porovnávacej metóde:

  • Rozdielne špecifikácie faktorov pre rôzne druhy stavieb- po zaradení stavby do príslušnej kategórie (stavby na bývanie, byty, nebytové stavby a nebytové priestory) Vám program ponúkne špecifikácie odlišné pre každú kategóriu.
  • Rozdielne špecifikácie faktorov pre rôzne druhy pozemkov- po zaradení pozemku do príslušnej kategórie (stavebné, poľnohospodárske, lesné) Vám program ponúkne špecifikácie odlišné pre každú kategóriu.
  • Uľahčené zadávanie hodnoty faktorov.
  • Pri zmene zadávania sa koeficient stavby automaticky prepočíta na zrážku/prirážku podľa uvedeného prevodu.
  • Nový stĺpec Vyber pozemok/stavbu slúži na označenie nehnuteľností, ktoré majú byť zahrnuté do výpočtu. Neoznačené nehnuteľnosti do výpočtu zahrnuté nebudú a majú len informatívny charakter.
  • Pri pozemkoch je možné automaticky dotiahnuť výmeru hodnotenej nehnuteľnosti

Formátované texty 

Strácalo sa vám formátovanie textu pri prenášaní a kopírovaní popisov? Tento problém je v novej verzii vyriešený! Zvolený štýl a veľkosť písma ostávajú rovnaké pri prenose a kopírovaní textov z HYPA do Wordu a naopak.

Spoluvlastnícky podiel pozemkov 

Pridali sme možnosť jednoduchšie meniť spoluvlastnícky podiel pozemkovvybraných parciel. Na rozdiel od starších verzií, kde bolo možné podiely meniť len jednotlivo alebo všetky parcely naraz, si teraz môžete označiť vybrané parcely, ktorých podiely chcete zmeniť.

Stav a VH konštrukcie v stavbách, bytoch a nebytových priestoroch

Uľahčili sme zadávanie VH konštrukcie v stavbách, bytoch a nebytových priestoroch. Keď meníte Stav konštrukcie, tak sa informačný údaj VH konštrukcie aktualizuje zároveň so stavom konštrukcie.

Vonkajšie úpravy

Ak vo vonkajších úpravách zadáte do počtu jednotiek ľubovoľný popis (napr. redukcia, predĺženie a pod.), všetky zadané údaje sa prenesú aj do výstupu.

Kompletný zoznam zmien sa nachádza na našej internetovej stránke.

Novinky v module HYPOCAD

 

Kreslenie kružnice

Potrebujete nakresliť studňu či točité schodisko? Nová verzia modulu HYPOCAD vám teraz umožní nakresliť kruhové objekty, ktoré môžete upravovať, meniť ich farbu a hrúbku čiary.

Kreslenie mnohouholníka 

Do modulu HYPOCAD sme pridali novú funkciu- kreslenie mnohouholníka. Túto funkciu nájdete v stavebných prvkoch pod názvom polygón. Polygón oceníte, ak potrebujete v nakreslenom pôdoryse označiť nepravidelnú časť určenú napr. na rekonštrukciu alebo búranie. Polygón je možné šrafovať a meniť jeho farbu.

Vzorové pôdorysy bytov

V novej verzii sme výrazne uľahčili kreslenie pôdorysov. Stačí si z typických podlaží štandardných panelových domov vybrať pôdorys bytu a upraviť ho podľa Vašich potrieb. Záložku Pôdorysy bytov nájdete vo formulári Byty. Vzorové pôdorysy bežných panelových domov na Slovensku budeme priebežne dopĺňať.

Vylepšená kvalita výstupu

V module  HYPOCAD vás poteší aj vylepšená kvalita vytlačených a exportovaných výkresov.

 

Ako získate novú verziu?

  • Ak chcete verziu HYPO 13.00 a nemáte ešte zakúpený modul HYPOCAD, uhraďte farebnúpredfaktúru, ktorú sme zaslali všetkým používateľom programu HYPO dňa 23. 2. 2015.  Po pripísaní platby na náš účet Vám do 3 pracovných dní zašleme CD s novou verziou a modulom HYPOCAD.
  • Ak chcete len verziu HYPO 13.00, uhraďte bielu predfaktúru a do 3 pracovných dní Vám zašleme CD s novou verziou.
  • Novú verziu HYPO 13.00 nie je možné bezplatne stiahnuť z internetu. Je to tzv. “veľký” upgrade. Ak vám ponuka na novú verziu neprišla, dajte nám vedieť.
  • Upozornenie: Od roku 2014 je v cene Balíka podpory zohľadnené, ako často si ho obnovujete. Ak si obnovujete Balík podpory každý rok, je vaša cena Balíka podpory výrazne nižšia.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty