Menu

Nová verzia OLYMP 14.21

Vážení používatelia,

dovoľte nám, aby sme vás informovali o novej verzii programu OLYMP 14.21.

OLYMP verzia 14.21 obsahuje:

Starostlivosť o dieťa do 6 r. (resp. 18 r.) – zmena:

Z dôvodu zistenia ďalších skutočností ohľadom obdobia kalendárnych dní vylúčených dôb na výkazoch do SP, sme sa v programe rozhodli zmeniť spôsob evidencie starostlivosti o dieťa:

 • v novej verzii toto obdobie zaevidujete v Personalistike na karte Rodinné údaje na novej záložke Starostlivosť o dieťa,
 • ak ste už mali na nižšej verzii zaevidovanú Starostlivosť o dieťa do 6 rokov ako Vyňatie z pracovného pomeru, program automaticky presunie túto starostlivosť z vyňatia na kartu Rodinné údaje,
 • viac informácii ohľadom vykazovania obdobia na výkazoch do SP nájdete v prílohe.

Nové tlačivá pre ZP Dôvera:

  • Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného,
  • Výkaz preddavkov na poistné z dividend.

Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2013

 • na tlačive sú doplnené polia IBAN a BIC (SWIFT) kód.

Tlač dokumentov

 • prepracovali sme výkazy do zdravotných poisťovní, ktoré spôsobovali rôzne komplikácie pri tlači dokumentov,
 • na Potvrdení o príjme pre ÚPSVaR je možné pred tlačou na záložke Nastavenia dokumentu označiť voľbu Zobraziť odpracované hodiny.

Pripravili sme pre Vás aj aktualizovanú pomôcku Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2013, ktorá Vám pomôže pri kontrole výpočtu NČZD v RZD.

Aktualizovať

Ako získate novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory, verziu 14.21 si nainštalujete priamo cez program OLYMP, v menu OLYMP – Over/Stiahni verziu z internetu, alebo si ju môžete stiahnuť z internetu.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, obnovte si ho objednaním cez formulár alebo najrýchlejšie cez Zónu pre klienta.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty