Menu

OČR a PN u živnostníkov

#spolutodame   #skrosomdoma

V súvislosti s koronavírusom bolo zavedené „pandemické ošetrovné“ a „pandemické nemocenské“ poskytované v čase krízovej situácie. Zmeny v zákone o sociálnom poistení s tým súvisiace sa týkajú aj SZČO.

OČR pre SZČO v krízovej situácií

Nárok na OČR máte v takom prípade, ak nariadením vlády boli zatvorené školské a predškolské zariadenia a osobne a celodenne sa staráte o:

  • dieťa do 11. roku veku, alebo do 18. roku veku, ak ide o dieťa s nepriaznivým stavom. V tomto prípade nepotrebujete lekárske potvrdenie,
  • choré dieťa do 16. roku veku, k čomu potrebujete lekárske potvrdenie.

Nárok na dávku OČR máte v prípade, ak spĺňate nasledujúce podmienky Sociálnej poisťovne:

  • v čase nároku na dávku ste aktívne nemocenský poistný (t. j. platili ste povinné sociálne poistenie) alebo ste v ochrannej lehote,
  • nemáte nedoplatky na povinnom sociálnom poistení v sume nižšej ako 5 eur,
  • platby poistného za predchádzajúci mesiac musia byť uhradené do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom žiadate o dávku OČR (napr. za mesiac február, do 31. 3. 2020).

Aj keď je OČR u SZČO vo väčšine prípadov skôr nutnosť, výhodou môže byť aspoň čiastočné pokrytie príjmu v čase zatvorenia vašej prevádzky. Naopak, ak máte možnosť a priestor pracovať z domu, môžete pokračovať v podnikateľskej činnosti a mať príjmy, keďže tento fakt sa pri čerpaní OČR nesleduje.

PN-ky SZČO počas pandémie

Zmena v súvislosti s COVID-19 sa týka aj PN-iek pre SZČO. Obvodný lekár môže vystaviť PN aj na diaľku (bez nutnosti návštevy ambulancie), a to v prípade, ak sa vrátite zo zahraničia alebo vám bola nariadená povinná karanténa úradom verejného zdravotníctva.

V prípade, ak zostanete PN od 27. 3. 2020 z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude vám uznaná PN vo výške 55 % z DVZ už od prvého dňa. PN-ka do 26. 3. 2020 zostáva po starom, a to 25 % z DVZ a od 4. dňa 55 % z DVZ.
Každá minca však má dve strany. Ak ste začali s podnikaním len nedávno, ale v prvom roku ste neplatili povinné sociálne poistenie, nárok na OČR alebo PN v tomto prípade nemáte. Nárok by ste mali len v prípade, že si platíte dobrovoľné sociálne poistenie.

Platenie odvodov v čase OČR a PN

V čase poberania OČR a PN nie ste povinní platiť sociálne odvody a platby obnovíte až po ukončení tohto obdobia. Nová úprava priniesla aj to, že ak v období krízovej situácie si uplatňujete tzv. pandemické ošetrovné, poistenie sa od 11. dňa neprerušuje, stále trvá. To okrem iného znamená, že tieto dni sa započítavajú do nároku na dávky sociálneho poistenia (napr. dávky nemocenského poistenia, dôchodku).

Sociálnu poisťovňu sa oplatí sledovať

Informácie sa neustále menia, preto je momentálne dôležité sledovať stránku Sociálnej poisťovne, na ktorej denne pribúdajú nové informácie. Nájdete tam, ako požiadať o pandemické ošetrovné a tiež aj formulár na vyplnenie, ktorý stačí zaslať emailom. Od 26. 3. 2020 pribudla nová povinnosť pre rodičov, ktorí požiadali o pandemické ošetrovné, zaslať okrem žiadosti o ošetrovné aj Čestné vyhlásenie o počte dní OČR.

O zmenách týkajúcich sa OČR a PN-iek u zamestnancov si môžete prečítať v článku Neprehliadnite zmeny v OČR.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty