Menu

OLYMP 10.11

Novinky verzie 10.11

  • Aktualizované exportné dávky 541 a 542 pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2009 (Exporty – Export zdravotného poistenia – Ročné zúčtovanie ZP).
  • Aktualizované tlačivá “Štvrťročný výkaz o práci (2-04)” a “Podklady k štvrťročnému výkazu o práci (2-04)” (Dokumenty – Štatistiky).
  • Upravený export do programu ALFA, v ktorom  pribudla voľba, vybrať si z viacerých možností exportu miezd na výplatu a zrážok v hotovosti.
  • Opravená chyba “1-220-3077 Syntaktická chyba vo výraze”, ktorá mohla vzniknúť pri zálohovaní údajov v prípade, ak sa nachádzali v názve firmy úvodzovky.
  • Opravená chyba, kedy mohol program uviesť na ročné hlásenie za rok 2009 do riadku 13 a na štvrťročný prehľad za 1. Q 2009 do riadku 10 nesprávnu sumu rozpusteného daňového bonusu zo zrážkovej dane.
  • Dokument “Sumárny prehľad podľa pracovníkov” k ročnému zúčtovaniu dane (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane) bol upravený tak, aby zobrazoval aj zamestnancov, ktorí nemajú vygenerované ročné zúčtovanie.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty