Menu

OMEGA 13.12.00

Ostatné novinky verzie 13.12.00

  • V programe bol vylepšený prepočet nadmerného odpočtu v Prehľade o firme, záložka Evidencia DPH.
  • V Poznámkach k účtovnej závierke bola opravená chyba. V analytickom členení účtu 381, 382, 383, 384 alebo 385 program neuvádzal súčet za všetky analytické účty, ale len za jeden z nich.
  • Bola opravená chyba, ak program nepreberal správne objednávky do tlačových zostáv “Plnenia objednávok”.
  • V programe opravená chyba, keď sa v čiastočne vybavenej odoslanej objednávke, ktorá bola rezignovaná, položka dovybavila po pridaní ďalšej príjemky do pohybov.
  • Pri opakovanom prechode program prepisoval nastavenia účtov na skladových kartách účtami, ktoré boli nastavené v číselníku skladov. Táto chyba bola z programu odstránená.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty